Kiertokirjeet 2003

TVL Kiertokirje 32-2003
Päivärahoihin vuonna 2004 tehtävä vähennys
Liitteet:
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1090/2003), Finlex  
- Laki 1088/2003, Finlex  
- Hallituksen esitys (HE 63/2003), Finlex  

TVL Kiertokirje 31-2003
Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2004
Liite: www.vero.fi

TVL Kiertokirje 30-2003
Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi
Liite: Hallituksen esitys (HE155/2003), Finlex   

TVL Kiertokirje 29-2003
Hallintolaki voimaan 1.1.2004
Liite: Hallintolaki (434/2003), Finlex

Kiertokirje 28-2003
Hallituksen esitys tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Liite: Hallituksen esitys (HE 159/2003), Finlex  

TVL Kiertokirje 27-2003
Luontaisetujen laskentaperusteet 2004
Liite: www.vero.fi 

TVL Kiertokirje 26-2003
STM:n asetus vuoden 2004 työttömyysvakuutusmaksuista.
Liite: Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta (941/2003), Finlex   

TVL Kiertokirje 25-2003
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta
Liitteet:
- Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä mak´susta (941/2003), Finlex
- Hallituksen esitys (HE 68/2003), Finlex   

TVL Kiertokirje 24-2003
Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2004

TVL Kiertokirje 23-2003
Vuoden 2004 indeksiluvut
Liite: Asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista (895/2003), Finlex

TVL Kiertokirje 22-2003
Etusijajärjestys korvausta maksettaessa

TVL Kiertokirje 21-2003
Laki tapaturmavakuutuslain muutoksesta 
Liite: Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 §:n muuttamisesta (748/2003), Finlex

TVL Kiertokirje 20-2003
Viivästyskorko ajalle 1.7.-31.12.2003 on 9,5 %. Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko
Liite: Suomen Pankin tiedote viitekorosta ja viivästyskoroista (24.6.2003), Suomen Pankki

TVL Kiertokirje 19-2003
Valitukset ja itseoikaisupäätökset 1.1.-31.12.2002

TVL Kiertokirje 18-2003
Uusittu lakikokoelma ilmestynyt

TVL Kiertokirje 17-2003
Säädöstekstejä tiedoksi
Liitteet:
- Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
  (506/2003), Finlex 
- Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (479/2003), Finlex 
- Hallintolaki (434/2003), Finlex 
- Laki hallintokäyttölain muuttamisesta (435/2003), Finlex 

TVL Kiertokirje 16-2003
Asetuksen (ETY) n:o 1408/71 muutos
Liite: Euroopan unionin neuvoston asetus - EY - nro 859_2003

TVL Kiertokirje 15-2003
Hallituksen esitys tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta
Liite: HE 21/2003; Finlex 

TVL Kiertokirje 14-2003
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
Liite: Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002), Finlex

TVL Kiertokirje 13-2003
Ammattitautiasetukset 3 §:n muutos
Liitteet:
- Valtioneuvoston asetus ammattitautiasetuksen 3 §:n muuttamisesta (252/2003), Finlex 
STM muistio 20030327

TVL Kiertokirje 12-2003
Verohallituksen ohje eläkkeiden, päivärahojen sekä muiden sosiaalietuuksien takaisinperinnästä
Liite: Verohallituksen ohje (drno 1589/32/2002), www.vero.fi

TVL Kiertokirje 11-2003
Säädöstekstejä tiedoksi
Liitteet:
- Laki tapaturmavakuutuslain 43 §:n muuttamisesta (140/2003), Finlex 
- Vakuutusoikeuslaki (132/2003), Finlex
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003), Finlex  

TVL Kiertokirje 10-2003
Laki Tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
Liite: Laki 143/2003, Finlex 

TVL Kiertokirje 09-2003
Muutoksenhakua koskevien tilastotietojen kokoaminen
Liite: Lomake - saapuneet valitukset ja itseoikaisupäätösten asiajako

TVL Kiertokirje 08-2003
Tapaturmakorvaustietojen luovutus työeläkejärjestelmälle

TVL Kiertokirje 07-2003
Verohallituksen päätökset
- Yleistä tiedonantovelvollisuudesta
- Ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Liitteet: Verohallituksen päätökset 52/2003 ja 53/2003, Finlex 

TVL Kiertokirje 06-2003
Työttömyysvakuutusmaksuja koskeva ohjeistus
LIITE: Työttömyysvakuutusmaksuja koskeva ohjeistus vuonna 2003

TVL Kiertokirje 05-2003
Haitta- ja vaatelisät vuonna 2003

TVL Kiertokirje 04-2003
Haittarahan kertakorvaus (Haittaluokat 1-10 ja haittaluokkien 11-20 kertakaikkisena valittu suoritus)

TVL Kiertokirje 03-2003
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
LIITE: Laki 1301/2002, Finlex 

TVL Kiertokirje 02-2003
1.1.2003 Voimaantulleita lakeja
Liitteet:
- Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (1314/2002), ns. Take-laki, Finlex 
- Laki ammattitautilain muuttamisesta (1315/2002), ns. Take-laki, Finlex 
- Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (1316/2002),
   ns. Take-laki, Finlex
- Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
  (1318/2002), ns. Take-laki, Finlex 
- Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta (1327/2002), Finlex 
- Laki maatalousyrittjäien tapaturmavakuutuslain 11 ja 22 §:n muuttamisesta (1317/2002), Finlex 
- Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n muuttamisesta (1328/2002), Finlex  

TVL Kiertokirje 01-2003
Viivästyskorko ajalle 1.1.-30.6.2003 on 10.0%. Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko
Liite: Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivaästyskorosta (1335/2002), Finlex

Muokattu 04.12.2015