Kiertokirjeet 2006

TVL Kiertokirje 26-2006
Laki urheilijoiden tapaturma-ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
Liite: Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta (1143/2006),
Hallituksen esitys HE 237/2006

TVL Kiertokirje 25-2006
Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2007
Liite: Verohallituksen päätös 4.12.2006, Dnro 1838/32/2006

TVL Kiertokirje 24-2006
Luontoisetujen laskentaperusteet
Liite: Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 24.11.2006, Dnro 1741/32/2006

TVL Kiertokirje 23-2006
Hallituksen esitys uudeksi jakojärjestelmälainsäädännöksi
Liite: HE 238/2006

TVL Kiertokirje 22-2006
STM:n asetus vuoden 2007 työttömyysvakuutusmaksuista
Liite: STM:n asetus 994/2006

TVL Kiertokirje 21-2006
Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä
Liite: HE 250/2006

TVL Kiertokirje 20-2006
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi laiksi
Liite: HE 253/2006

TVL Kiertokirje 19-2006
Maksuperusteasetuksen euromääräiset rajat vuonna 2007

TVL Kiertokirje 18-2006
Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2007
Liite: STM:n asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta (925/2006)
        STM:n asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta (926/2006)


TVL Kiertokirje 17-2006
Vakuutus- ja korvausasiakirjojen arkistointiohje

TVL Kiertokirje 16-2006
Viivästyskorko ajalle 1.7.-31.12.2006 on 10%
Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko
Liite: Suomen Pankin lehdistötiedote 27.6.2006, www.bof.fi

TVL Kiertokirje 15-2006
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Liitteet:
- Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 363/2006
- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2006


TVL Kiertokirje 14-2006
Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Liite: Hallituksen esitys HE 12/2006

TVL Kiertokirje 13-2006
Valitukset ja itseoikaisupäätökset 1.1.-31.12.2005

TVL Kiertokirje 12-2006
Hallituksen esitys työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Liite: Hallituksen esitys HE 17/2006

TVL Kiertokirje 11-2006
Rajoitetusti verovelvollisten eläkeveromuutos 2006
Liitteet:
- Rajoitetusti verovelvollisten eläkeveromuutos v. 2006 - muistio eläkkeenmaksajille
- Lisäohje 2.1.2006 ilmoitus- ja maksamismenettelystä
- Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11.8.1978/627

TVL Kiertokirje 10-2006
Muutoksenhakua koskevien tilastotietojen kokoaminen
Liite: Saapuneet valitukset 2005

TVL Kiertokirje 09-2006
Liikenne- ja potilasvahinkokorvausten indeksikorotukset
Liitteet:
- Suomen säädöskokoelma 28.12.2005
- Hallituksen esitys HE 178/2005


TVL Kiertokirje 08-2006
Pientyönantajan maksupalvelu avattu 1.2.2006
Liite: Palkka.fi palvelun avaustiedote


TVL Kiertokirje 07-2006
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Liite: Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

TVL Kiertokirje 06-2006
Haittarahan kertakorvaus
Haittarahaluokat 1-10 ja haittaluokkien 11-20 kertakaikkisena valittu suoritus
Liite: Taulukko Haittaraha kertasuorituksena 2006 ( Haittaraha 2006 excel , Haittaraha 2006 pdf )

TVL Kiertokirje 05-2006
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja sen määrästä
Liite: Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä Dnro 1685/31/2005

TVL kiertokirje 04-2006
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Liite: Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (1234/2005)


TVL kiertokirje 03-2006
Viivästyskorko ajalle 1.1.-30.6.2006 on 9,5 %
Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen viivästyskorko
Liite: Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta (1271/2005)

TVL kiertokirje 02-2006
Työttömyysvakuutusmaksujen palkkakäsite
Liite: Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1181/2005)

TVL kiertokirje 01-2006
Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2006
- Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta (1001/2005)
- STM:n asetus valtion liikelaitoksen ja yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2006 (1183/2005)

Muokattu 04.12.2015