TVK:n julkaisusarjat

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarja

 

2/2017 | Julkaistu 20.4.2017 | ISBN: 978-952-68664-2-0 | ISSN: 2343-4295
Vakavan työtapaturman jälkeinen työhön paluu ja työtapaturman aiheuttama täysi työkyvyttömyys - Rekisteritietoihin perustuva tilastollinen analyysi

1/2017 | Julkaistu 28.3.2017 | ISBN: 978-952-68664-1-3 | ISSN: 2343-4295
Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen

4/2016
| Julkaistu 7.12.2016 | ISBN: 978-952-68664-0-6 | ISSN: 2343-4295
Retirement age and occupational injury

3/2016 | Julkaistu 16.6.2016 | ISBN: 978-951-98488-7-7 | ISSN: 2343-4295
Styreenin ammattitautipotentiaali suomalaisilla työpaikoilla

2/2016  | Julkaistu 6.6.2016 | ISBN: 978-951-98488-8-4 | ISSN: 2343-4295
Kemiallisten ja biologisten altisteiden sekä nanoteknologian aiheuttamat työturvallisuus- ja työterveysriskit Suomessa

1/2016
| Julkaistu 21.1.2016
Työssä, työkyvyttömänä vai työttömänä? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013
      * Tiivistelmä julkaisusta 1/2016

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysisarja

 

Analyysi nro 11 | Julkaistu 22.5.2017
Vakuutusrekisterin hyödyntäminen massa-ajona vakuuttamisen valvonnassa

Analyysi nro 10
| Julkaistu 17.3.2017
Vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävistä tekijöistä näkökulmia ammattitautien torjuntaan

Analyysi nro 9 | Julkaistu 12.1.2017
Yritysten jakaminen suhteellisiin riskiluokkiin

Analyysi nro 8 | Julkaistu 2.11.2016
TOT-tutkinnan trendejä 2010-luvulla
Anlyysi nro 8 englanniksi
TVK Analyses 8E

Analyysi nro 7 | Julkaistu 31.8.2016
Uudet teknologiat - riskejä ja mahdollisuuksia
Analyysi  nro 7 englanniksi
TVK Analyses 7E

Analyysi nro 6 | Julkaistu 29.7.2016
Elinkeinorakenteen muutosten tarkastelua työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta

Analyysi nro 5 | Julkaistu 22.6.2016
Työturvallisuuden kehittyminen lähiesimiesten näkökulmasta

Analyysi nro 4 | Julkaistu 9.6.2016
Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen

Analyysi nro 3 | Julkaistu 12.5.2016
Yrityskoon mukainen palkansaajien työtapaturmien taajuuslaskenta

Analyysi nro 2 | Julkaistu 18.4.2016
Työpaikka- ja työmatkatapaturmien kertyminen palkansaajille

Analyysi nro 1 | Julkaistu 4.2.2016
Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysin tarkastelu työtapaturmavakuuttamisen näkökulmasta
              * Analyysissä tarkasteltu työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysi

 

Muokattu 20.04.2017