Vahinkoilmoituksen täyttöohje – Usein kysyttyä

K: Miksi tapaturman muuttujat pitää luokitella ilmoitusta tehtäessä?
V: Vakuutuslaitokset toimittavat muuttujatiedot ja vahinkokuvaukset kaikista työtapaturmista ja ammattitaudeista Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon, jonka lakisääteisenä tehtävinä on muun muassa tapaturmatilastojen ylläpito ja tilastoista tiedottaminen. Muuttujia käytetään erilaisia tilastotietoja koottaessa. Tiedot ovat erittäin tärkeitä, analyysien avulla työturvallisuuden kehittämisen toimenpiteitä voidaan kohdentaa tehokkaammin.

K: Mitä muuttujilla luokitellaan?
V: Vuodesta 2003 lähtien kaikki työpaikkatapaturmat on pitänyt luokitella yhtenäisillä muuttujilla. Työmatkatapaturman osalta luokitellaan ESAW-muuttujista ainoastaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa sekä esimerkiksi kansalliset liikkumistapa ja sattumistapa -muuttujat. Ammattitauteja ja vapaa-ajan tapaturmia ei luokitella.

K: Voiko valita usean koodin samaan muuttujaan?
V: Ei voi. Kunkin muuttujan osalta on koodattava vain yksi paras vaihtoehto. Mikäli vaihtoehtoa ei löydy listalta, merkitään vaihtoehto ”muu” (loppuu aina numeroon 9). Mikäli ei ole tietoa tekijästä, käytetään koodia 00.

K: Miten hyödynnän luokittelumuuttujia vaaratilanteiden luokittelussa?
V: Periaatteessa tapaturmien ja vaaratilanteiden luokittelussa ei ole mitään eroa. Tapaturmat ovat itse asiassa alun perin vaaratilanteita, jotka ovat johtaneet tapaturmaan. Tieto vaaratilanteissa vallinneista olosuhteista auttaa kohdentamaan työpaikan omaa työturvallisuustyötä.

K: Valtakunnallinen koodilista on yleinen. Onko olemassa laajempaa listaa, josta voisi valita tarkemmat koodit työturvallisuustyötä ajatellen?
V: Täydellisen ESAW-menetelmäkuvauksen löytää TVL:n nettisivuilta: Julkaisut/Lomakkeet-sivulta.

K: Miten sanallinen selostus pitäisi kirjoittaa? Voinko kirjata vain tapaturmatekijät lyhyesti esimerkiksi listan muotoon?
V: Tärkeintä on, että vastataan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, koska vahinkokuvausta käytetään erityisesti korvausratkaisua tehtäessä. Vastattaessa on hyvä käyttää apuna täyttöohjeen liitteenä olevaa muuttujalistaa ja apukysymyksiä ks. ohjeen sivu 4-5. Paras vaihtoehto on käyttää lyhyitä lauseita. Pelkkä tapaturmatekijöiden luetteleminen jättää osan tärkeästä informaatiosta pois. Kuvaukseen ei kirjoiteta nimiä eikä muita tunnistetietoja. Hyvin laadittu vahinkokuvausteksti nopeuttaa korvausratkaisun tekemistä ja auttaa tehostamaan työturvallisuustutkimusta.

Muokattu 04.12.2015