Vanhat julkaisut

Suomessa työskentelevän vakuuttaminen (yhteisjulkaisu)

Tapaturma_SUOMI.pdf
Tapaturma_ENGLANTI.pdf
Tapaturma_VIRO.pdf
Tapaturma_PUOLA.pdf
Tapaturma_VENÄJÄ.pdf

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen - turvallisuustiedote 2003 Jaarli, Turenki TVL, Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto Painetun julkaisun voi tilata Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta.

Huolto ja kunnossapito-opas

"Lohko 636 " - opetuselokuva (video) tapaturmatutkimusmallista Esite 1985, Helsinki

Putoamisvaaratekijöiden poistaminen rakennushankkeen toteutuksessa - toimintamalli: kansilehti sisältösivut kaavio 2003 Jaarli, Turenki Tampereen teknillinen korkeakoulu/ Turvallisuustekniikka, TVL, Sosiaali- ja terveys- ministeriö/työsuojeluosasto, Rakennusteollisuus RT ry

Säiliötöiden turvallisuus sellutehtaissa 1995 TVL

Tapaturmatutkimusmalli - lyhennelmä 1984 Kirjapaino Oy Maakunta, Joensuu TVL, Työsuojelurahasto TEL-alan (alle 6 kk) Pätkätyösuhteiden työtapaturmat v. 1995-1996. 1999 Alfabox Oy, Helsinki TVL

Tilasto-opas - näin selviydyn työtapaturmaviidakosta 2004 IS-Print, Iisalmi TVL

TOT - työpaikkakuolemien tutkinta -esite 1996 TVL

TOT-raportit vuosilta 1985-1998 - Rakentaminen Raporttien analyysi ja johtopäätökset. Torjuntastrategia. Toimenpiteet vastaavien työtapaturmien estämiseksi. 2000 Jaarli, Turenki TVL, Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto, Työsuojelurahasto, VTT Automaatio

TOT-raportit vuosilta 1985-1998 - Metalliteollisuus Raporttien analyysi ja johtopäätökset. Torjuntastrategia. Toimenpiteet vastaavien työtapaturmien estämiseksi. 2000 Jaarli, Turenki TVL, Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto, Työsuojelurahasto, VTT Automaatio

TOT-raportit vuosilta 1985-1998 - Kuljetus Raporttien analyysi ja johtopäätökset. Torjuntastrategia. Toimenpiteet vastaavien työtapaturmien estämiseksi. 2000 Jaarli, Turenki TVL, Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto, Työsuojelurahasto, VTT Automaatio

Työkirja tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan Opetusvihkonen tapaturmatutkimusmallin käyttöön, korvaa vihkosen Tapaturman tutkiminen 2001 Jaarli, Turenki TVL, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, Turvatekniikan keskus

Työtapaturmien luokittelu - opas työpaikkojen käyttöön 2002 Suomen Painotuote, Joensuu TVL ja Sosiaali- ja terveysministeriö 

Yhteenveto raideliikenteessä sekä rata- ja ratapihatöissä kuolemaan johtaneista työtapaturmista 1985-95 1996, Helsinki TVL

Vanhat digitalisoimattomat julkaisut

Seuraavat julkaisut on saatavissa TVL:stä vain lainaan, julkaisuista ei ole digitaalisia versioita.

Hyvä turvallisuusjohtaminen yhteisellä rakennustyömaalla - toimintaopas 1998  Jaarli, Turenki TVL, Työsuojelurahasto, Sosiaali- ja terevysministeriö/työsuojeluosasto

Metallialan asennustyö turvalliseksi - yhteenveto ja johtopäätöksiä metallialan asennuskuolemista 1985-90 1993 Jaarli, Turenki TVL

Tapaturmatutkimusmalli 1984 Helsinki TVL

Tukkipyörösahan turvallinen käyttö 2004 Multiprint 12/04 TVL, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto
Työpaikkakuolemat 1985-1996 Yhteenveto ja vertailu vuosien 1985-1990, 1991-1993 ja 1994-1996 tutkintaraporteista - tiivistelmä 1997 Jaarli, Turenki TVL

Tutkitut katastrofiluontoiset työtapaturmat 1985 Kirjapaino Oy Maaakunta, Joensuu TVL

Työaloilla tulosta 1995 KM-Yhtymä, Joensuu TVL

Muokattu 24.08.2016