Työympäristömitalit

ErityisansiomitaliTVK:n yhteydessä toimii työympäristömitalitoimikunta, joka vastaa työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista annetun asetuksen (asetus 106/97, muutettu asetuksella 221/2000) mukaisten hakemusten käsittelystä ja niihin liittyvien esitysten laadinnasta. Työympäristömitalitoimikunta pitää myös luetteloa mitalin saaneista. Työympäristömitalitoimikunnan asettaa TVK:n hallitus asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista. TVK:n hallitus vahvistaa työympäristömitalitoimikunnan työjärjestyksen. 

Työympäristömitaleita on kahdenlaisia: työympäristötyön kultainen erityisansiomitali ja pronssinen ansiomitali. Erityisansiomitali voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työskentelystä työympäristön kehittämiseksi. Ansiomitali voidaan myöntää henkilölle hänen työpaikallaan tekemästä ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi. Mitalit voidaan myöntää myös yhteisölle. Kultaista tai pronssista työympäristömitalia voidaan käyttää virallisissa tilaisuuksissa. Ne voidaan sijoittaa muiden suomalaisten kunniamerkkien rinnalle. Mitaleita seuraa omistuskirja. Erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri työympäristömitalitoimikunnan esityksestä.

Muokattu 04.12.2015