Kuka päättää kerättävistä tiedoista?

Työtapaturma- ja ammattitautilaki, EU-lainsäädäntö ja ILO:n ratifioidut yleissopimukset asettavat vain yleiset puitteet sille, mitä tietoja tarvitaan. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) päättää kerättävistä tiedoista neuvoteltuaan ensin tiedon tuottajien eli vakuutuslaitosten kanssa. 

Neuvottelu tapahtuu käytännössä TVK:n toimielimissä, jotka nimittää TVK:n hallitus. Tilastokysymyksiä käsittelevät erityisesti TVK:n aktuaarivaliokunta ja sen alainen tilastotyöryhmä, joka vastaa tilastoimisohjeiden valmistelusta. Tarvittaessa tilastoasioita käsitellään myös korvaustyöryhmässä ja vakuutustyöryhmässä. Näissä kaikissa on edustus TVK:sta ja vakuutuslaitoksista ja niihin voivat vakuutuslaitokset vapaasti esittää edustajiaan jäseniksi. Lisäksi tilastokysymyksiä käsitellään TVK:n työturvallisuusvaliokunnassa, jossa edustettuna ovat vakuutuslaitosten lisäksi myös työmarkkinaosapuolet. 

Suuret muutokset tilastoperusteissa viedään TVK:n hallituksen hyväksyttäväksi. 

Toimielinkäsittelyn jälkeen TVK lähettää vakuutuslaitoksille tilastoimisohjeet, joissa kerättävät tiedot on yksityiskohtaisesti määritelty. Ohjeet lähetetään nykyään kerran vuodessa, syksyllä.

Muokattu 04.12.2015