Mihin tilastointi perustuu?

Kansallinen tilastointi (kuten koko vakuutuslaji) perustuu yhteiskunnallisiin sopimuksiin. Nykyisellään työtapaturmien ja ammattitautien tilastoinnista on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Laissa Tapaturmavakuutuskeskukselle (TVK) on annettu velvoite ylläpitää erityistä rekisteriä ja kerätä tiedot sitä varten, sekä toisaalta vakuutuslaitoksille velvoite toimittaa vaadittavat tiedot tähän rekisteriin. 

Suomea velvoittavat lisäksi erinäiset kansainväliset säädökset ja sopimukset. Näistä merkittävimpiä ovat EU:n komission ja parlamentin asetus kansanterveystilastoinnin järjestämisestä (1388/2008), sen toimeenpaneva komission asetus työtapaturmatilastoinnista (349/2011) sekä ILO:n ratifioidut tilastointivelvoitteita sisältävät yleissopimukset. 

Tilastointi on järjestetty siten, että näihin lakitason vaatimuksiin voidaan kohtuudella vastata.

Muokattu 04.12.2015