Kemiallinen metsäteollisuus - kalvosarjat

TOT 1991-27 kalvosarja
Vintturin köysi sinkosi puukepin työntekijän päähän junanvaunuja siirrettäessä sellutehtaan ratapihalla

TOT 1995-23 kalvosarja
Laitosmies putosi telineiltä 5 metrin korkeudelta lattialle paetessaan rikkivety-kaasua

TOT 1996-03 kalvosarja
Kuorimomies puristui kolakuljettimen väliin

TOT 1996-24 kalvosarja
Junamies jäi kloraattivaunun yliajamaksi paperitehtaan ratapihalla

TOT 1997-10 kalvosarja
Automaatioasentaja jäi vianetsinätilanteessa pituusleikkurin runkopalkin liikkuvan yhdyspalkin väliin

TOT 1997-30 kalvosarja
Paperityöntekijä menehtyi jäädessään liikkuvan tampurin ja betonipilarin väliin

TOT 1997-39 kalvosarja
Kuorimotyöntekjä puristui kuitupuunippujen väliin nostotyön aikana

TOT 1999-03 kalvosarja
Päällystäjä takertui jalastaan paperikoneen päänvientinaruun puristuen paperirullan ja telan väliin

TOT 2001-15 kalvosarja
Kenttämies sai vesi-höyry -hakeseoksen päälleen tukkeumaa avatessaan

TOT 2001-16 kalvosarja
Paperityöntekijä puristui liikkeelle lähteneeseen kuljettimeen

Muokattu 04.12.2015