TOT-johtokunta

TOT-tutkintaa johtaa ja valvoo TVK:n hallituksen asettama TOT-johtokunta. TOT-johtokunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät: 

1. TOT-tutkintaan otettavista tapauksista päättäminen. 

 • TOT-johtokunta päättää tutkintaan otettavista tapauksista sille tehtyjen esitysten ja sovitun kriteeristön perusteella. 

2. TOT-tutkintaryhmien toiminnan ja tutkinnan laadun valvonta.

 • Lähtökohtana on, että TOT-tutkintaryhmät työskentelevät TVK:n asiantuntijan johdolla ilman TOT-johtokunnan välitöntä jatkuvaa ohjausta ja valvontaa. TOT-johtokunta voi kuitenkin muuttaa TOT-tutkintaryhmien kokoonpanoja ja työskentelytapoja, mikäli se katsotaan tutkinnan laadun, vaikuttavuuden ja objektiivisuuden kannalta välttämättömäksi.
 • TOT-tutkintaryhmien johtajat raportoivat TOT-johtokunnalle tutkintaryhmien toiminnasta. Epäselvissä ja sovituista tutkintakäytännöistä poikkeavissa tilanteissa TOT-johtokunta päättää tutkinnan etenemisestä tutkintaryhmän tekemien esitysten perusteella.
 • Sovituista periaatteista poikkeavista menettelytavoista päättää aina TOT-johtokunta.

3. TOT-tutkintaraporttien hyväksyminen ja TOT-viestinnän johtaminen.

 • TOT-johtokunta päättää TOT-raporttien julkaisemisesta TOT-tutkintaryhmien sille tekemien esitysten ja niihin mahdollisesti liittyvien lausuntojen perusteella.
 • TOT-johtokunta johtaa TOT-tapauksiin liittyvää viestintää. Käytännön viestinnästä vastaa TVL:n toimisto TOT-johtokunnassa päätettyjen periaatteiden mukaisesti.

4. TOT-toiminnan kehittäminen.

 • TOT-johtokunta päättää TOT-toimintaan liittyvistä kehittämishankkeista sekä valvoo niiden toteutusta ja toimeenpanoa.

TOT-johtokunnassa ovat edustettuina vakuutuslaitokset ja työmarkkinajärjestöt. Päätösvaltaa TOT-johtokunnan kokouksissa käyttävät vakuutuslaitosten ja työmarkkinajärjestöjen edustajat seuraavan kokoonpanon mukaisesti:

 • TVK                                 1 jäsen (sihteeri)
 • TVK:n jäsenlaitokset:      2 jäsentä
 • EK*                                  3 jäsentä
 • SAK*                                1 jäsen
 • STTK*                              1 jäsen
 • Akava*                             1 jäsen

 *EK:n, SAK:n, STTK:n ja Akavan edustajiksi ja varajäseniksi voidaan nimetä myös näiden keskusjärjestöjen toimialaliittojen edustajia. 

Lisäksi jokaisella varsinaisella jäsenellä on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana toimivat TVK:n jäsenlaitosten edustajat. TOT-johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vahvistetaan vuosittain TVK:n hallitukselle tehtyjen esitysten perusteella.

Muokattu 15.12.2015