TOT-tutkintaryhmät

TOT-tutkintaryhmät vastaavat TOT-tutkintaan otettujen tapausten käytännön tutkinnasta. TOT-tutkintaryhmille kuuluvat seuraavat tehtävät: 

1. Tapaturmaan johtaneiden tapahtumien ja niihin johtaneiden syy- eli tapaturmatekijöiden sekä vastaavien tapaturmien torjuntaa koskevien torjuntatekijöiden määrittäminen.

  • TOT-tutkintaryhmät selvittävät tutkintaan otettujen tapaturmien tapahtumien kulun ja tapahtumiin johtaneet syytekijät perehtymällä sattumispaikan ja organisaatioiden olosuhteisiin ja ominaisuuksiin sekä tapauksiin liittyviin viranomaisselvityksiin ja muihin taustamateriaaleihin.
  • TOT-tutkintaryhmät esittävät suosituksia tutkinnan kohteen kannalta vastaavankaltaisten tapaturmien torjumiseksi tutkinnassa ilmenneiden tapaturmatekijöiden perusteella.

2. TOT-raportin laadinta.

  • TOT-tutkintaryhmät laativat TOT-tutkintaraportit TOT-johtokunnan vahvistaman formaatin mukaisesti ja pyytävät myös raportteja koskevat tarvittavat lausunnot. Lopulta tutkintaryhmät esittävät raportit TOT-johtokunnalle hyväksyttäviksi.
  • Tutkintaryhmien johtajat esittelevät raportit TOT-johtokunnan kokouksissa.

3. TOT-tutkinnassa tarvittavien lausuntojen antaminen ja pyytäminen.

  • TOT-tutkintaryhmät laativat tarvittaessa esityksiä TOT-tutkintaan otettavista tapauksista yhteistyössä TVL:n toimiston edustajien kanssa. Myös yksittäiset tutkintaryhmiin nimetyt yhdyshenkilöt voivat tehdä esityksiä TOT-tutkintaan otettavista tapauksista TVK:n toimistolle, jossa laaditaan varsinainen esitys TOT-johtokunnalle yhteistyössä esityksen tehneen yhdyshenkilön kanssa. 
  • TOT-tutkintaryhmien tehtävänä on myös pyytää tarvittavat TOT-johtokunnalle esittämäänsä raporttiluonnosta koskevat asiantuntijalausunnot.

Tutkintaryhmässä on tarpeellinen määrä jäseniä, joilla on riittävä asiantuntemus tapauksen toimialaan, työympäristöön ja työmenetelmiin liittyvistä käytännöistä. Työelämään ja tutkimusmenetelmiin liittyvän asiantuntemuksen lisäksi tutkintaryhmissä on aina myös riittävä tekniikan, käyttäytymistieteiden ja muiden tutkinnan laadun kannalta tärkeiden tieteenalojen asiantuntemus.

Muokattu 15.12.2015