TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden tehtävät

TVK:n työturvallisuusasiantuntijat johtavat TOT-tutkintaryhmien käytännön toimintaa ja vastaavat niiden sihteerintehtävistä. TVK:n työturvallisuusasiantuntijoille kuuluvat seuraavat tehtävät: 

1. Työpaikkaonnettomuuksien seuranta ja TOT-tutkintaan otettavaksi esitettävien tapausten esittäminen TOT-johtokunnalle.

  • TVK:n toimiston tehtävänä on ylläpitää ajantasaista tietokantaa kuolemaan johtaneista, suomalaisen tapaturmavakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvista työpaikkatapaturmista. 
  • TVK:n työturvallisuusasiantuntijat valmistelevat esitykset TOT-tutkintaan otettavista tapauksista TOT-johtokunnalle tarvittaessa yhteistyössä TOT-tutkintaryhmien kanssa. Valmistelutyöhön kuuluu tapauksiin liittyvän taustamateriaalin hankinta, tarvittavien lausuntojen pyytäminen ja tarvittaessa alustavien tutkimusten suorittaminen.
  • TVK:n työturvallisuusasiantuntijat esittelevät tutkintaan otettavaksi esitettävät tapaukset TOT-johtokunnan kokouksissa.

2. TOT-tutkintaryhmien operatiivisen toiminnan johtaminen ja sihteerin tehtävät.

  • TVK:n toimiston työturvallisuusasiantuntijat johtavat TOT-tutkintaryhmien käytännön toimintaa sekä vastaavat yhteistyöstä ja viestinnästä tutkintaan välittömästi liittyvien osapuolten, viranomaisten ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa.
  • TVK:n työturvallisuusasiantuntijat vastaavat tutkintaryhmien sihteerin tehtävistä. Sihteerin tehtäviin kuuluu tarvittavien tapauskohtaisten taustamateriaalien hankinta ja toimittaminen tutkintaryhmien jäsenille, tutkintaan liittyviin työpaikka- ja muihin mahdollisiin vierailuihin liittyvät järjestelyt sekä raportin kirjoitustyöhön liittyvät tehtävät. 

3. TOT-raporttiluonnosten esittely TOT-johtokunnalle.

  • TOT-tutkintaryhmien toimintaa johtavat TVK:n edustajat esittelevät tutkintaryhmien valmistelemat raportit TOT-johtokunnan kokouksissa. TOT-tutkintaryhmä esittää aina raportin välitöntä julkaisemista esittäessään sitä hyväksyttäväksi TOT-johtokunnalle. Tällöin TOT-tutkintaryhmä on jo ottanut tarvittaessa huomioon tapausta koskevan viranomais-käsittelyn vaiheen ja aikataulut. 

4. TOT-raporttien julkaiseminen ja TOT-viestintä

  • TVL:n toimisto vastaa TOT-johtokunnan hyväksymien TOT-raporttien julkaisemisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa vahvistetun raportin julkaisukuntoon saattamista ja julkaisua TVK:n kotisivuilla.
  • TVK:n toimisto tiedottaa uusien TOT-tapausten valmistumisesta ja julkaisemisesta TVK:n uutiskirjeellä, joka toimitetaan kaikille sen tilanneille.
Muokattu 15.12.2015