Työturvallisuustietopalvelu

Työtapaturma- ja ammattitautitilastoihin liittyvä tietopalvelu ja siihen liittyvä tutkimus- ja analyysitoiminta on yksi TVK:n tutkimus- ja analyysipalvelut -tiimin perusprosesseista ja monitorointitoiminnan osa-alueista.

TVK:lla on valtakunnallisen työtapaturma- ja ammattitautitilaston lakisääteinen tuottamistehtävä. Tietopalvelun tavoitteena on tuottaa hyödyllisiä tilastoja ja analyyseja työturvallisuutta edistävien asiantuntijoiden hyödynnettäväksi. TVK:n asiantuntijat toimittavat tilastoja ja niihin perustuvia analyyseja vakuutuslaitoksille ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista sidosryhmilleen kuten vakuutuslaitoksille, viranomaisille työmarkkinajärjestöille, tutkimuslaitoksille ja medialle. Myös yksittäisille yrityksille ja henkilöille toimitetaan tietoja pyydettäessä.  

Tärkeimpiä tietopalvelutoiminnan tuotteita ovat mm. 

  • Vuosittain toimitettava tilastojulkaisu, jossa esitetään tilastotietoja ja analyyseja vuosittain korvatuista työtapaturmista.
  • Säännöllisesti toimitetut ajankohtaistilastot: Tapaturmavakuutus-lehdessä ja TVK:n kotisivuilla julkaistaan säännöllisesti tietoja vakuutuslaitosten korvaamista työtapaturmista ja ammattitaudeista (nk. rullaava tilasto).
  • Yksityiskohtaiset, erikseen tiettyä tarvetta varten laadittavat tilastot: TVK toimittaa tilastoja ja niihin perustuvia analyyseja tarkasti rajatuista aihealueista esim. tutkimushankkeiden ja median käyttöön. Työturvallisuuden ja vahinkojen torjunnan kannalta kansallisesti merkittävistä aihepiireistä laaditaan analyyseja, joita julkaistaan kaikkien hyödynnettäviksi TVK:n kotisivuilla ja Tapaturmavakuutus-lehdessä. Myös muita keinoja analyyseista tiedottamiseen kehitetään jatkuvasti.
  • Vahinkokuvaukset: Tilastojen lisäksi TVK voi toimittaa myös laadullista tietoa korvatuista työpaikkatapaturmista. Käytettävissä on kattava tekstitietokanta, joka sisältää korvauksen hakijoiden vahinkoilmoituksiin kirjaamat ns. vahinkokuvaukset sattuneista vahingoista.
  • Tapaturmapakki: TVK ylläpitää kehittämäänsä ns. tapaturmapakki-tietojärjestelmää, jonka avulla keskeisimmät sidosryhmät voivat laatia itsenäisesti tilastoja korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista. Palvelun käyttö edellyttää järjestelmän tuntemusta ja käyttäjätunnuksia.

 

Tilastot ja analyysit

Lisätietoja työturvallisuustietopalveluista antavat:
työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, puhelin 0404 504234
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, puhelin 0400-157936
Sähköpostit muotoa. etunimi.sukunimi@tvk.fi

Muokattu 04.12.2015