Esitys uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi

Hallitus antoi esityksen tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta (TAU) eduskunnalle 27.11.2014.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on, että lainsäädäntö vastaisi työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita. Nykyinen tapaturmavakuutuslaki on vuodelta 1948.

Lakiesitykseen on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Tapaturmavakuutuksen perusrakenteet, kuten rahoitus tai toimeenpano, eivät lakiesityksen mukaan muutu.

Hallituksen esitys HE 277/2014

Lisätietoja

Lue lisää TAU-uudistuksesta ja lakisääteisestä tapaturmavakuutusjärjestelmästä 

Lisätietoja kokonaisuudistuksesta Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa antavat:
Kirsi Pohjolainen, lakiasiainjohtaja, puhelin 0404 504225
Kirsi Salo, lakimies, puhelin 0404 504228
Annu Vento, lakimies, puhelin 0404 504265

Sanna Sinkkilä, viestintäpäällikkö, puhelin 0404 504 261

Muokattu 04.12.2015