Finanssisektorilla toimivien hankittava LEI-tunnukset

Suomalaisten henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tulee EIOPAn ohjeiden mukaisesti hankkia LEI-tunnus 30.6.2015 mennessä. Solvenssi II -raportoinnissa tullaan käyttämään LEI-tunnuksia.

Lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen tulee puolestaan hankkia LEI-tunnukset 30.6.2016 mennessä. Finanssivalvonta tiedottaa erikseen näiden viimeksi mainittujen valvottavien osalta siirtymisestä LEI-tunnusten käyttöön raportoinnissa.

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää LEI-tunnuksia kaikille suomalaisille yhteisöille. Ulkomaalaisten yhteisöjen pitää hakea tunnus joltakin muulta tunnusten myöntäjältä.

Mikä on LEI-tunnus?

 

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on G20-maiden aloitteesta käyttöönotettu globaali yhteisötunnus. Finanssisektorin viranomaiset ympäri maailmaa ovat sitoutuneet edistämään sen käyttöä kaikessa finanssimarkkinoihin liittyvässä raportoinnissa ja muussa tietojen vaihdossa. EU-komissio, eurooppalaiset finanssimarkkinoiden valvontaviranomaiset Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sekä Euroopan keskuspankki (EKP) ovat sitoutuneet korvaamaan kansallisia ja sektorikohtaisia tunnistustapoja LEI-tunnuksilla.                                

Lisää tietoa LEI-tunnuksesta ja sen hakemisesta 

Lisätietoja

Finanssivalvonnassa vakuutussektorin osalta antaa: johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528 ja sähköposti teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

LEI-tunnusten myöntämiseen ja ylläpitoon luodun globaalin järjestelmän osalta:  johtava infrastuktuuriasiantuntija Arja Voipio, puhelin 010 831 5224 ja sähköposti arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

Muokattu 04.12.2015