Fivan selvitys LTV-järjestelmän kannattavuudesta julkaistu

Finanssivalvonta julkaisi 2.9. vuosittain julkaistavan selvityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003-2013.

Selvityksessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulosta on arvioitu kolmesta näkökulmasta: hinnoittelun, liikkeen kannattavuuden ja sitoutuneelle pääomalle saadun tuoton kannalta.

Hinnoittelun näkökulmasta vakuutusliikkeen tasoitettu tulos heikkeni jonkin verran edellisvuodesta.Tulos suhteutettuna maksutuloon oli 12 prosenttia vuonna 2012 eli hieman alle koko tarkastelujakson keskiarvon (13 prosentttia). Maksutasoa voidaan pitää turvaavana.

Kannattavuuden näkökulmasta viime vuosi oli tarkastelujakson paras.Tulos suhteessa vakuutusmaksuihin oli 38 prosenttia, kun kymmenen vuoden keskiarvo oli noin 10 prosenttia.

Pääoman tuoton näkökulmasta tapaturmavakuutukseen sitoutuneen pääoman tuotto oli erittäin korkea, 39 prosenttia. Koko tarkastelujakson keskiarvo oli 15 prosenttia.

Vuosittainen selvitys

Finanssivalvonta julkaisee selvityksen vuosittain. Selvityksessä julkaistaan koko vakuutuslajin tietojen lisäksi myös yhtiökohtaisia laskelmia. Selvityksessä esitetään tietoja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen kehityksestä, markkinaosuuksista ja tuloksesta. Lisäksi esitetään tietoja yhdistetyn kulusuhteen kehityksestä.

Selvitystä täydentävät lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot sekä erillinen Excel-taulukko, jossa on yhteenveto suomalaisilta yhtiöiltä kerätyistä tiedoista.

Lisätietoja Fivan sivuilta

Selvitys, sen tilastotaulukot sekä yhteenvetotaulukko löytyvät Finanssivalvonnan sivulta.

Finanssivalvonna kotisivujen verkkouutinen

Muokattu 04.12.2015