Hallitus antoi esityksen vakuutusoikeuden toiminnan kehittämisestä

Hallitus antoi 28. elokuuta eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan muutoksia vakuutusoikeuden toimintaan ja ratkaisukokoonpanoon.

Vakuutusoikeuden toimintaa on tarkoitus tehostaa siirtämällä laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita yhden tuomarin ratkaistaviksi. Asia voitaisiin ratkaista myös erillistä istuntoa järjestämättä, jos kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä. 

Tällä uudistuksella tavoitellaan sitä, että vakuutusoikeuden voimavarat voitaisiin keskittää vaativiin juttuihin, joissa myös käsittelyajat ovat kaikkien pisimmät.

Hallituksen edistyksessä eduskunnalle esitetään edelleen, että vakuutusoikeus pyytäisi ulkopuolisilta asiantuntijalääkäreiltä lausuntoja nykyistä useammin. Muutoksenhakijat saavat ulkopuolisten asiantuntijalääkärien antamat lausunnot käyttöönsä ja kommentoitavikseen. Tämä lisäisi vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta. 

Vakuutusoikeuden lääkärijäsenten lausunnot pysyvät edelleen tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piirissä. Vakuutusoikeuteen ehdotetaan myös perustettavaksi vakinainen ylilääkärin virka.

Jatkossa lääkärijäsenet on esityksen mukaan tarkoitus nimittää avoimen hakumenettelyn kautta. 
Nimitettävien lääkärijäsenten pitäisi jatkossa ilmoittaa sidonnaisuutensa nimitysvaiheessa vastaavalla tavalla kuin tuomareidenkin. 

Vakuutusoikeuden pitää jatkossa esityksen mukaan antaa muutoksenhakijalle tieto asian vireille tulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeet lisäselvityksen toimittamiseksi ennen asian ratkaisupäivää.

Muokattu 04.12.2015