Korvausten maksamissääntöjä tarkistetaan

Tapaturmakorvausten maksamista koskevaa säännöstä tarkistetaan: Tähän asti tapaturmavakuutuslaissa on säädetty, että korvaukset maksetaan korvauksensaajan ilmoittamalle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen.  Yhtenäistä euromaksualuetta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, joka on tullut voimaan maaliskuussa 2012 (SEPA-asetus), edellyttää kuitenkin, että korvauksia maksettaessa tulee hyväksyä Euroopan unionissa sijaitsevat tilit. Tämän vuoksi säännöksen sanamuoto muutetaan vastaamaan SEPA-asetusta siten, että korvaus maksetaan korvauksensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Vastaava tarkistus tehdään tapaturmavakuutuslain lisäksi useaan muuhun sosiaaliturvaa koskevaan lakiin. 

Tapaturmavakuutuslain 47 §:n 3 momentin muutos tulee voimaan 1.11.2013. 

Linkki Finlexin sivuille ao. säädökseen

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, puh. 0404 5042065

Muokattu 04.12.2015