Kroatia soveltaa sosiaaliturva-asetuksia 1.7.2013 alkaen

Kroatia soveltaa sosiaaliturva-asetuksia (883/2004 ja 987/2009) 1.7.2013 alkaen

Kroatiasta tuli EU:n 28. jäsenmaa heinäkuun alusta lukien. EU-jäsenyytensä myötä Kroatia soveltaa sosiaaliturvan yhteensovittamisesta annettuja EU-asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että suomalaisen työnantajan palveluksessa Kroatiaan työskentelemään lähtevän henkilön tulee hakea Eläketurvakeskuksesta A1-todistus, jolla hän osoittaa kuuluvansa Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen. Vastaavasti Kroatiasta Suomeen lähetettyjä työntekijöitä ei vakuuteta Suomessa, jossa heillä on työskentelynsä ajan voimassa A1-todistus kuulumisesta Kroatian sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen.

EU-asetuksista on julkaistu TVL:n tiedote 30.10.2009 ja Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 2/2011.

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL)
PL 275 (Bulevardi 28),
00120 Helsinki

Muokattu 04.12.2015