Luonnos hallituksen esitykseksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi lausunnoille

Tapaturmavakuutuslakia ollaan uudistamassa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Ministeriö on julkaissut tänään 4.11.2013 luonnoksen hallituksen esitykseksi työtapaturma-ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä esitykseen liittyvästä ammattitautiasetuksesta.

Ministeriön pyytää lausuntopyynnössä mainituilta tahoilta lausuntoa luonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 8.1.2014.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi löytyvät ministeriön kotisivuilta.

Muokattu 04.12.2015