Opetus- ja kasvatusalalle ohjeet väkivaltatilanteista ilmoittamiseen

Työterveyslaitos ja Opetusalan Ammattijärjestö ovat laatineet yhdessä opetus- ja kasvatusalalle ohjeet ja lomakkeet väkivaltatilanteiden ilmoittamiseen ja käsittelyyn.

Ohjeet laadittiin osana "Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa" -hanketta. Hankkeessa kuvatiin koko väkivallan hallinnan prosessi.

Yhdessä laadituissa ohjeissa neuvotaan miten kouluissa ja päiväkodeissa pitää väkivaltatilanteissa toimia, miten tilanteita tulee käsitellä ja millaisiin jatkotoimiin tulee ryhtyä.

Lomakkeet ovat ladattavissa Työterveyslaitoksen ja OAJ:n verkkosivuilta. Jatkossa väkivallan hallintamenetelmää on tarkoitus kehittää myös sähköiseen muotoon.

Hankkeeseen osallistui 9 työnantajaa ja 27 kasvatus- ja opetusalan työpaikkaa, joissa työskenteli 793 opettajaa ja 584 muuta työntekijää.

Hanke toteutettiin laajassa yhteistyössä kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi.

Hankkeen loppuraportti, ohjeet ja lomakkeet (TTL:n sivut)

Muokattu 04.12.2015