Päivärahavähennys on 3,89 % vuonna 2013

Tapaturmavakuutuslain 16 b §:n nojalla tapaturmavakuutuslain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 1 momentissa tarkoitetun alle 53-vuotiaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä.

Vähennystä ei kuitenkaan tehdä päivärahasta, joka
1) maksetaan työnantajalle,
2) perustuu yrittäjätuloon tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutettuun työhön tai
3) perustuu 28 §:n 6 momentin mukaiseen vuosityöansioon.

Vuonna 2013 sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,74 %, työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 5,15 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 % palkasta.

Lisätietoja: Mika Mänttäri, TVL, puhelin 0404 504 221

Muokattu 04.12.2015