Päivärahavähennys on 4,13 % vuonna 2014

TVL:n tiedote 16.12.2013:

Tapaturmavakuutuslain 16 b §:n nojalla tapaturmavakuutuslain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 1 momentissa tarkoitetun alle 53-vuotiaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä. 

Vähennystä ei kuitenkaan tehdä päivärahasta, joka

1) maksetaan työnantajalle,

2) perustuu yrittäjätuloon tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutettuun työhön, tai

3) perustuu 28 §:n 6 momentin mukaiseen vuosityöansioon. 

Vuonna 2014 sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,84 %, työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 5,55 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta. 

Lisätietoja: Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015