Pikapakki – Julkinen työkalu työtapaturmatilastokannan hyödyntämiseen

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) on julkaissut web-selaimella käytettävän työkalun, jolla kuka tahansa voi tuottaa ajantasaisia perustilastoja palkansaajille sattuneista työpaikka- ja työmatkatapaturmien lukumääristä sekä työpaikkatapaturmien taajuuksista. Pikapakki on käytettävissä ympärivuorokautisesti.

Sovellus hakee tiedot TVL:n ylläpitämästä tilastotietokannasta, joka koostuu palkansaajille sattuneista työtapaturmista: työpaikkatapaturmista eli työssä, työtehtävissä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneista tapaturmista, työmatkatapaturmista eli kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneista tapaturmista sekä työpaikkatapaturmien taajuuksista.

Aineistossa eivät ole mukana palkansaajille korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt, vapaaehtoisista työajanvakuutuksista korvatut tapaturmat eli käytännössä yrittäjille sattuneet vahingot, vapaa-ajan vakuutuksista korvatut vahingot eivätkä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen korvaamat vahingot.

Linkki  Pikapakkiin: Tilastot_Pikapakki-tilastosovellus

Lisätietoja: työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, puhelin 040 4504 232, tilastosuunnittelija Juha Paju, puhelin 040 4504 263,sähköpostit muotoa: henkilön etunimi.sukunimi @tvl.fi .

Muokattu 04.12.2015