Polkupyörävahinkoja merkittävästi tilastoitua enemmän

Suomessa polkupyörävahinkoja tapahtuu tiedettyä enemmän, koska kaikki onnettomuudet eivät tule poliisin keräämiin virallisiin tilastoihin.

Vuosittain maassamme tapahtuu neljästä viiteen tuhatta työmatkatapaturmaa polkupyörällä. Tieto ilmenee Tapaturmavakuutusten liiton (TVL) tilastoista. Luku on sinänsä merkittävä, sillä poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin perustuvan virallisen tilaston mukaan tieliikenteessä vammautuu vuosittain kaikkiaan noin 7 000 henkilöä.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että virallisista tilastoista puuttuu merkittävä määrä polkupyörä­vahinkoja. Ilmiö on tyypillinen erityisesti pyöräilyonnettomuuksissa, joissa ei ole mukana muita osapuolia. ”Tiedon puute heijastuu päätöksentekoon, sillä tilastoista poisjääneet tapaukset lieventävät mielikuvaa ilmiön vakavuudesta,” sanoo liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskuksesta.

”Polkupyörällä tapahtuu vuosittain keskimäärin 600 yli kuukauden sairaslomaan johtavaa työmatkatapaturmaa. Tällaisella määrällä on jo yhteiskunnallista merkitystä,” vahvistaa työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Käsi- ja jalkavammat yhtä yleisiä

TVL:n tietojen mukaan pelkkään ala- tai yläraajaan kohdistuneet vammat muodostavat reilun puolet tapaturma-aineistosta. Käteen tai jalkaan kohdistuneet vammat ovat keskenään yhtä yleisiä. Käsivammoista kämmenen alueelle kohdistuvat vammat ovat ilmeisiä, mutta olkapään ja –nivelen vammat ovat yllättävän yleisiä. Viidesosassa kaikista tapauksista vammoja tulee useampaan kehon alueeseen.

Työmatkoilla sattuneista pyöräilytapaturmista vain alle kymmenessä prosentissa vammat tulevat pään alueelle. Sitä vastoin kuolemaan johtaneissa pyöräilyonnettomuuksissa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämien tietojen perusteella juuri pään alueen vammat ovat vakavimpia.

Liikennevakuutuskeskuksen kokoamien tutkijalautakuntatietojen mukaan vuosina 2005-2011 kuoli 170 pyöräilijää, joista 142 ei käyttänyt kypärää. Lautakuntien arvioiden mukaan 54 pyöräilijää olisi eri todennäköisyyksillä (varmasti, todennäköisesti tai mahdollisesti) pelastunut, jos pyöräilykypärää olisi käytetty.

TVL:n tilastoista näkyy, että vuosittain palkansaajille sattuu yleensä noin 20 000 työmatkatapaturmaa.

Lisätietoja
- liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari LVK, puh. 0404 504 627
- työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, TVL, puh. 0404 504 232

Taulukko

Työmatkalla polkupyörällä tapahtuneet työtapaturmat vuosittain ja niiden vakavuus sairaslomapäivillä mitattuna.

VAKAVUUS SATTUMISVUOSI
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YHT
kuollut 2 4 1 0 1 2 1 11
180+ tai eläke 50 52 67 84 62 61 65 441
91-180 pv 93 92 113 129 116 103 129 775
31-90 pv 375 379 425 472 402 386 448 2887
15-30 pv 366 399 370 424 328 321 400 2608
7-14 pv 553 601 599 654 536 454 551 3948
4-6 pv 507 492 532 604 541 438 535 3649
0-3 pv 1964 2022 2384 2781 2310 2290 2903 16654
YHT 3910 4041 4491 5148 4296 4055 5032 30973
Muokattu 04.12.2015