Ruotsissa ehdotetaan: Työvahinkovakuutus vakuutusyhtiöiden hoitoon

Ruotsissa halutaan panna huonosti toimiva työvahinkovakuutus kokonaisremonttiin. Nykyisessä työvahinkovakuutuksessa on Ruotsissa merkittäviä puutteita. Ne olisi pikimmiten korjattava, ehdottaa vakuutusalan asettama, mutta riippumattomasti toiminut Arbetsskadekomissionen.

Työvahinkovakuutusjärjestelmän hoitajaksi ehdotetaan yhtenä vaihtoehtona yksityisiä vakuutusyhtiöitä. Nykyisin lakisääteistä työvahinkovakuutusta hoitaa Ruotsin valtion Vakuutuskassa.

Arbetsskadekomissionen julkisti ehdotuksensa syyskuun alussa.Raporttiin on koottu suuri joukko nykyjärjestelmässä havaittuja ongelmia ja puutteita.

–Nyt on juuri oikea aika luoda Ruotsiin oikeusturvaltaan ja toimivuudeltaan nykyistä selvästi parempi uudistettu työvahinkovakuutus, vaatii Arbetskadekomissionenin puheenjohtajana toiminut sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Björn von Sydow.

Von Sydowin johtamassa komissiossa oli mukana vakuutusalan edustajien lisäksi oikeus-, lääke- ja kauppatieteen asiantuntijoita. Työmarkkinajärjestöjen tai puolueiden edustajia komissiossa ei mukana ollut.

Kolmea mallia järjestelmäksi

Arbetsskadekommissionenin loppuraportissa esitellään kolme mallia, joiden mukaan Ruotsin työvahinkovakuutuksen hoito voitaisiin tulevaisuudessa järjestää.

–Poliitikkojen tehtävänä on nyt valita ehdotuksistamme paras, von Sydow toteaa.

Ensimmäinen vaihtoehto on, että nykyistä järjestelmää kehitetään ja parannetaan. Suuri rakenteellisia muutoksia ei tehdä. Perustana ovat yleinen sairausvakuutus ja valtion Vakuutuskassan hoitama lakisääteinen työvahinkovakuutus. Sitä täydentää työmarkkinasopimuspohjainen TFA-vakuutus.

Toinen vaihtoehtomalli on, että työvahinkovakuutus täydentäisi ensisijaisena olevaa yleistä sairausvakuutusta. Lisävakuutuksena olisi vastuuvakuutustyyppinen työtapaturmavakuutus, joka voitaisiin hoitaa yksityisten vakuutusyhtiöiden tai työmarkkinajärjestöjen hallinnoiman AMF-vakuutusyhtiön voimin.

Kolmantena vaihtoehtona esitetään, että Ruotsin työvahinkovakuutus siirrettäisiin kokonaisuudessaan yksityisten vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi.

Yksityisiin vakuutusyhtiöihin pohjautuvan uuden mallin esikuvaa on haettu von Sydowin mukaan pitkälti Suomen tapaturmavakuutusjärjestelmästä.

– Suomessa kilpailuun perustuva järjestelmä näyttää toimivan tehokkaasti. Pidän itse myös hyvänä, että Suomessa yritysten maksamat työtapaturmavakuutusmaksut määräytyvät toimialan tapaturma- ja ammattitautiriskin mukaan. Se kannustaa työturvallisuuteen ja työolojen kehittämiseen.

Apua parlamentaariselle sosiaalivakuutuskomitealle

Ruotsin hallitus on asettanut oman parlamentaarisen sosiaalivakuutuskomitea, jonka työlistalla on sairaus-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusten kokonaisuudistus. Kaikki valtiopäiväpuolueet ovat edustettuna tässä komiteassa.

Von Sydowin toive on, että sosiaalivakuutuskomitea käyttäisi nyt hyödyksi vakuutusalan asettaman komission selvityksiä nykyjärjestelmän ongelmista ja ehdotuksia parannuksista.

–Uskon, että asiantuntevat ehdotuksemme etenevät aikanaan myös valtiopäivillä. En usko, että työmarkkinajärjestötkään asettuvat poikkiteloin uudistuksia vastaan. Kun työvahinkovakuutusta uudistetaan ehdotuksiemme pohjalta, kaikki voittavat.

Hallituksen asettaman sosiaalivakuutuskomitean tulisi jättää mietintönsä ensi vuoden keväällä.

Toimitusjohtaja Torbjörn Magnusson, If: Olemme valmiina työvahinkojen hoitoon

Pohjoismaiden johtavan vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Torbjörn Magnusson vakuuttaa, että If on valmis myös Ruotsissa ottamaan osaltaan hoitoonsa lakisääteisen työvahinkovakuutuksen, jos poliitikot vain niin päättävät.

– Olen varsin tyytyväinen komission työskentelyyn. Jos ehdotuksemme toteutetaan, Ruotsiin saadaan uusi toimiva ja työvahinkovakuutus. Se on ihmisten kannalta hyvä asia, komissiossa vakuutusalaa edustanut Magnusson toteaa.
Erityisen tyytyväiseltä Magnusson vaikuttaa komission ehdotuksiin työvahinkovakuutuksen kolmesta vaihtoehtoisesta uudesta hallintomallista.

Magnusson uskoo, että yksityisiin vakuutusyhtiöihin perustuva järjestelmä voisi olla toimiva, tehokas ja läpinäkyvä. Kilpailu pitäisi palvelun hyvänä ja painaisi hallintokulut alas.

– If on valmis hoitamaan työvahinkovakuutusta Ruotsissa. Uskon, että meillä on siihen erittäin hyvät mahdollisuudet. Tietotaito löytyy jo nyt niin tariffointiin kuin korvauskäsittelyyn, koska voimme hyödyntää muiden Pohjoismaiden osaamista, etenkin Suomen kokemuksia.

Kari Rissa

Tapaturmavakuutus-lehti 3/2012 www.digipaper.fi/tvl

Muokattu 04.12.2015