Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.8.2014 – ei koske tapaturmavakuutusta

Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.8.2014. Sopimus vaikuttaa maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan ja koskee erityisesti työeläkkeitä. Sopimus ei sisällä työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia säännöksiä.

HE 82/2013:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130082

Perustietoa Suomen ja Intian välisestä sosiaaliturvasopimuksesta (STM): http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=4987634&name=DLFE-20703.pdf

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015