Suomi sijoittuu keskikastiin tapaturmatilastojen kansainvälisessä vertailussa

Suomen tapaturmasuhdeluvut ovat keskitasoa teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin, rakentamisen ja kaupan toimialoilla.

Työtapaturmatilastojen tarkka kansainvälinen vertailu on mahdotonta, koska määritelmät, rajaukset ja tiedonkeruujärjestelmät eroavat toisistaan. Termi ”työtapaturma” tarkoittaa eri maissa eri asiaa.

Suomen vertaaminen onnistuu parhaiten niihin maihin, joissa tapaturman raportoimiseen on taloudellinen kannustin kuten esimerkiksi vakuutuskorvaus.

Eri maissa tapaturmatilastot on myös rajattu eri tavoin. Esimerkiksi liikenneonnettomuudet eivät tilastoidu työtapaturmiksi kaikissa maissa.

Tapaturmalukumäärien suora vertailu ei ole mielekästä, koska maat ovat työvoiman ja työn määrän suhteen erikokoisia. Käytännössä myös elinkeinorakenteet, tuotannontekijöiden saatavuus, luonnonvarat, elintaso, sijainti tai sääolot eroavat maittain.

EU-28-alueen kuolemaan johtaneiden työtapaturmien keskimääräinen suhdeluku on 1,94 työtapaturmakuolemaa 100 000 henkilöä kohden.  Suomen suhdeluku on alle tämän keskiarvon.

Alueen maista Suomen lisäksi Saksassa, Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa, Sveitsissä, Itävallassa, Italiassa, Luxemburgissa ja Belgiassa tapaturman raportoimiseen on taloudellinen kannustin. Näiden maiden osalta on verrattu myös vähintään 4 kalenteripäivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien tapaturmasuhdetta vuosina 2009-2011.  

Suomen suhdeluvut ovat keskitasoa teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin, rakentamisen ja kaupan toimialoilla. Espanjan ja Portugalin tapaturmasuhteet ovat systemaattisesti korkeampia, eron syy ei ole tiedossa.

Yhdistyneissä kuningaskunnissa (UK) työpaikkakuolemantapausten sekä vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien tapaturmasuhde on selvästi Suomea alempi.

Lisää aiheesta Tilastot_Tilastojulkaisut_Työtapaturmien kansainvälinen vertailu

Muokattu 04.12.2015