TOT 10/10 Maalari kuoli hiekkapuhallustyössä

Myös kokeneiden työntekijöiden ammattitaidon varmistaminen on tärkeää erityisesti pitkien poissaolojen jälkeen


Konepajan maalari löydettiin elottomana hiekkapuhallusmuotin vierestä. Maalarin työtehtävänä oli ollut hissikuilun valumuotin hiekkapuhaltaminen. Maalari on todennäköisesti hiekkapuhaltaessaan kaatunut ja hiekkapuhallussuihku on osunut häneen, minkä seurauksena maalari on pudonnut muotin reunalta noin metrin korkeudelta maahan ja kuollut saamiinsa vammoihin tapaturmapaikalla.

Maalarin käyttämän hiekkapuhaltimen turvakytkimen palautuminen automaattisesti vapaa-asentoon oli estetty. Tästä johtuen hiekkapuhallus jatkui edelleen vaikka laite irtosi käyttäjänsä otteesta. Maalarilla oli tavalliset työhaalarit päällään, eikä hiekkapuhaltamisessa käytettäväksi tarkoitettuja haalareita.

Maalari oli tapaturmapäivän aamuna palannut töihin oltuaan noin vuoden verran lomautettuna. Edellisenä päivänä hissikuilun muottia hiekkapuhaltunut työntekijä opasti turmassa menehtynyttä maalaria tehtävään ennen työn aloittamista.

Miten estää samanlaisien työtapaturmien sattuminen?

Kuolemaan johtanutta työtapaturmaa tutkinut asiantuntijaryhmä suosittaa vastaavien työtapaturmien välttämiseksi, että:

  • Työntekijälle tulee antaa selkeät ohjeet työtehtävän turvallisesta suorittamisesta. Erityisen tärkeää turvallisten työmenetelmien yksityiskohtainen ohjeistaminen ja niiden hallinnan varmistaminen on paitsi uusien ja kokemattomien työntekijöiden, myös sellaisten työtekijöiden osalta, jotka palaavat töihin pitkän poissaolon jälkeen.

  • Turvallisten työmenetelmien noudattamista on valvottava ja tarvittaessa puututtava välittömästi mahdollisiin epäkohtiin.

  • Työn vaarat on arvioitava ja tehtävä tarvittavat toimenpiteet vaaroista aiheutuvien riskien poistamiseksi. Vaarojen arvioinnissa on huomioitava myös turvalaitteiden toimimattomuus ja sekä niiden mahdollinen ohittaminen. Konepajalla, jossa hiekkapuhallus on hyvin yleinen toiminto, pitää arvioida huolellisesti hiekkapuhallukseen mahdollisesti liittyvät vaaratekijät. Näistä ilmeisimpiä ovat puhallussuihkuun liittyvät vaarat.

Tapaturman tutkintaraportti TOT 10/10

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut johtaja Mika Tynkkynen, puh. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta tvl.fi/totti. Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi 

Muokattu 04.12.2015