TOT 10/11: Trukin vaara-alueella työskentely vaarallista

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla tutkittiin kymmenen vuosina 1986 – 2011 sattunutta trukkia avustaneen tai sitä lastanneen henkilön kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Tutkituissa tapauksissa keskeisin syy kuolemaan johtaneisiin tapaturmiin oli työskentely trukin tai käsiteltävän lastin vaara-alueella.

Neljässä tutkitussa tapaturmassa henkilö jäi lastin purku- tai lastausvaiheessa siirrettävän taakan alle. Trukki puristi kahdessa tapauksessa henkilön taakan ja rakenteiden väliin. Kahdessa muussa tapauksessa henkilö jäi trukin piikeiltä pudonneen taakan alle.

Tapaturman sattumisen taustalla oli kahdessa tutkitussa tapauksessa hätäily, joka oli johtunut kiireestä.

Yhdessä tapaturmassa peruskoulun työelämään tutustumisjaksolla olleet opiskelijat olivat ottaneet harjoittelupaikkansa trukin luvatta käyttöönsä. Trukin moottoripellin päällä istunut harjoittelija putosi trukin kyydistä ja jäi trukin alle.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissa (TOT 10/11) suosituksia miten vastaavat tapaturmat voidaan torjua:

  • Trukinkuljettajalla on oltava trukin käyttämiseen työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan tulee varmistaa ennen luvan antamista, että henkilö osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat.
  • Trukin käyttöluvan voi antaa alle 18-vuotiaalle vain hyvin perustellusta syystä. Alaikäiselle myönnetystä käyttöluvasta on ilmoitettava työsuojeluviranomaisille.
  • Trukin kyytiin ei saa ottaa muita henkilöitä.
  •  Trukin seisontajarru tulee kytkeä aina päälle, kun ohjaamosta poistutaan. Pidemmäksi aikaa ohjaamosta poistuttaessa trukin haarukka pitää laskea alas. Trukki tulisi jättää vaakasuoralle alustalle, jos se on mahdollista.
  • Trukinkuljettajan tulee aina varmistaa, ettei trukin vaara-alueella ole muita henkilöitä, ylimääräisiä esineitä tai esteitä.
  • Työpaikalla tulee olla kirjalliset ohjeet siitä milloin purku- ja lastaustilanteissa on käytettävä turvallisuuden varmistamisessa apuna toista henkilöä.
  • Työpisteitä ei saa sijoittaa lastaus- tai purkupaikkojen viereen. Varastohyllyjen tulee olla tukevia ja niiden kulmauksissa pitää olla törmäyssuojat. Kuormalavojen tulee olla kunnossa ja niiden pitää soveltua tuotteisiin, varastohyllyihin sekä työpaikan trukeilla käytettäviksi.

Tapaturmantutkintaraportti TOT 10/11

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut erikoistutkija Hannu Tarvainen, puhelin 040 516 9255, sähköposti: etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015