TOT 10/12: Turvallisien työmenetelmien käyttöä valvottava

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki lokakuussa 2012 Kainuulaisen konepajan työntekijän kuolemaan johtaneen työtapaturman. Työntekijä jäi 600 kilon painoisen kotelon alle, kun hän oli hitsaamassa koteloa. Työntekijä menehtyi tapaturman seurauksena välittömästi.

Tapaturmatekijät

Tapaturmassa menehtynyt työntekijä hitsasi 600 kilon painoista koteloa pienosahitsauspaikalla. Hän oli nostanut hitsattavan kotelon pystyasentoon kotelon kärjen varaan työpöydän reunaa vasten. Ohjeiden mukaan hänen olisi pitänyt heftata kotelo kiinni työpöytään kotelon molemmista reunoista kahdella noin 5 cm pitkillä hefteillä / reuna.

Jostakin syystä työntekijä oli heftannut kotelon työpöytään vain kahdella heftillä, joista molemmat olivat selvästi ohjeistettuja heftejä lyhyemmät.

Kun työntekijä oli kyykistynyt kotelon eteen ja alkoi hitsata koteloa, murtuivat heftit ja etupainoinen kotelo kaatui työntekijän päälle.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Jos vakiintuneista työmenetelmistä tai töiden suorittamisjärjestyksestä poiketaan, pitää vaarat arvioida uudelleen ja laatia työsuunnitelma työtavasta, jolla työ voidaan suorittaa turvallisesti.
  • Raskaan esineen paino ja painopiste pitää olla tiedossa ennen kuin esinettä lähdetään siirtämään. Tämä on erityisen tärkeää, jos esine on korkea suhteessa sivumittoihinsa ja sen painopistettä on vaikea havaita.
  • Hitsauspisteissä tulee olla työpistekohtainen työmenetelmäkuvaus.
  • Työnantajan tullee tarkkailla työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta jatkuvasti. Työtavat voivat muodostua pitkän ajan kuluessa huomaamatta hiljaisen hyväksynnän seurauksen ylimääräisiä riskejä sisältäviksi. Vaarallisiin ja ohjeiden vastaisiin työtapoihin tulee puuttua aina välittömästi.

Tapaturmantutkintaraportti: TOT 10/12

Tutkintaryhmän työtä johti erikoistutkija Hannu Tarvainen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi, erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015