TOT 1/10: Kiinteistöjen kadunalaiset rakenteet merkittävä näkyvästi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta tiedottaa:

TOT 1/10 tutkinta:
Maa petti nostolava-auton tukijalan alta tammikuussa 2010 Kymenlaaksossa, kaksi nostokorissa työskennellyttä työntekijää putosivat maahan ja saivat surmansa välittömästi.

Kummallakaan nostokorissa työskennelleistä työntekijöistä ei ollut käytössään turvavaljaita. Nostolava-auto oli ulostyönnettyjen tukijalkojen varassa ja sen renkaat olivat maasta irti. Tukijalkojen alle oli asetettu ohjeiden mukaiset lisätukilevyt.

Jalkakäytävä romahti yllättäen nostolava-auton takaosan tukijalan alta. Tukijalka putosi noin puolitoista metriä maanpinnan alapuolelle ja auton keula nousi ilmaan. Nostokori, jossa työntekijät olivat, iskeytyi rakennuksen seinään ja työntekijät putosivat maahan.

Miten estää samanlaisien työtapaturmien sattuminen?

Kuolemaan johtanutta työtapaturmaa tutkinut asiantuntijaryhmä suosittaa vastaavien työtapaturmien välttämiseksi, että:

  • Kun pihan ja kadun maanalaisia rakenteita poistetaan käytöstä, ne tulee purkaa kokonaan pois ja täyttää kantavuudeltaan ympäröivää maata vastaavaksi.
  • Päällysteen alle jäävät rakenteet on dokumentoitava ja niiden sijainti on merkittävä kiinteistön asiakirjoihin. Kulku- ja ajoväylillä pinnoitteen alapuoleisten kantavuudeltaan heikompien rakenteiden sijainti tulee merkitä niin, että työkoneiden tai raskaiden ajoneuvojen kuljettajat erottavat ne ympäristöstään myös talviolosuhteissa. Asiakirjat ja opasteet on pidettävä ajan tasalla.
  • Kun nostolava-auton käyttöpaikkaa valitaan, työkohteesta laadittuihin piirustuksiin pitää perehtyä huolella. Maapohjan kantavuudesta on varmistuttava. Nosturin tai nostolava-auton tukijalan sijoittamista aivan rakennuksen seinän viereen tulee välttää.
  • Nivel- ja teleskooppipuomisessa nostokorissa on käytettävä putoamissuojaimina valjaita. Turvavaljaiden kiinnityspiste tulee olla riittävän kestävä ja erikseen merkitty.
  • Katu- ja tietöiden yhteydessä päällysteen alta löytyvät vanhat rakenteet on merkittävä kaupungin käytössä oleviin piirustuksiin. Tämä tieto on välitettävä myös kiinteistön omistajalle.
  • Rakenteiden riittävästä kantavuudesta on varmistuttava. Kaupungin ja kiinteistön omistajan tulee kartoittaa mahdollisia vaaranpaikkoja ennakolta tiedustelemalla kiinteistöjen omistajilta vanhoista rakenteista, selvittämällä vanhoja rakenteita arkistoista tai tekemällä selvityksiä kuten esimerkiksi maatutkamittauksia.

Tapaturman tutkintaraportti TOT 1/10         

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta tvl.fi/totti. Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:

johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi, erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015