TOT 3/11: Paineistettu rengas on väärinkäsiteltynä hengenvaarallinen

Rengastöissä työ arkipäiväistyy ajan myötä ja työstä vaarallisen ”paineastian” kanssa tulee rutiinityö. Kokeneetkin asentajat, jotka tietävät paineistetun renkaan vaarallisuuden, tuudittautuvat uskomaan, ettei mitään satu, kun ei ole aiemminkaan sattunut. Satunnaisesti rengastöitä tekevä ei aina tiedä tai tunnista rengastyön vaaroja.

Tämä käy ilmi työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmän tekemästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin 9 työpaikoilla sattunutta rengasräjähdystä. Tapaturmat sattuivat vuosina 1987-2011. Tapaturmissa kuoli yhdeksän henkilöä ja kaksi loukkaantui.

Yhdessäkään tutkituista tapauksista renkaan räjähdysvaaraa ei ollut tiedostettu ja paineistettua rengasta käsiteltiin ohjeiden vastaisesti. Useassa tutkitussa tapauksessa paineistettua rengasta hakattiin rautakangella tai lekalla, mikä osaltaan johti renkaan räjähtämiseen.

Yhdessäkään tutkitussa tapauksessa ei käytetty rengastöihin tarkoitettua turvahäkkiä, joka olisi todennäköisesti säästänyt oikein käytettynä ihmishenkiä.

Suurin riski rengasräjähdykseen on henkilöillä, jotka tekevät rengastöitä satunnaisesti ja oman varsinaisen työnsä ohessa. Tässä tutkituista tapaturmista kaksikolmasosaa sattui muille kuin päätoimisten rengasliikkeiden työntekijöille. Rengasalalla toimivat henkilöt tuntevat rengastöiden vaarat ja turvalliset työmenetelmät paremmin kuin oman työnsä ohessa satunnaisesti rengastöitä tekevät.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissaan muun muassa seuraavat suositukset rengastöiden turvallisesta suorittamisesta:

  • Rengastöihin osallistuvat henkilöt pitää kouluttaa rengastöiden turvalliseen tekemiseen. Kaikilla rengastöitä jatkuvasti tekevillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortti sekä rengasturvallisuuskortti. Rengastöitä satunnaisesti tai oman työnsä ohessa tekevien henkilöidenkin on myös hallittava rengastöiden turvalliset työmenetelmät tapaturmien välttämiseksi, sillä heillä onnettomuusriski on suurin.
  • Rengastöitä voi perehdyttää vain henkilö, jolla on riittävä kokemus ja tietotaito rengastöiden turvallisista työmenetelmistä. Perehdyttäjän tulee tuntea työturvallisuusmääräykset sekä työnantajan ja työntekijän vastuut. Hänellä tulee olla voimassa oleva rengastyökortti sekä riittävä kokemus ja pätevyys perehdyttämiseen.
  • Yhteisillä työpaikoilla tulee rengastöitä tekevillä henkilöillä olla rengastyökortti työturvallisuuskortin lisäksi.
  • Erityisen riskialttiit rengastyöt, kuten tykkipyörät ja suuret renkaat, tulisi korjata ja asentaa vain rengasalan erikoisliikkeissä.

Tarkempia toimintaohjeita ja esimerkkikuvia rengastöiden turvalliseen suorittamiseen, renkaiden ja vanteiden kunnon tarkastamiseen löytyy tutkintaraportista: Tapaturmantutkintaraportti TOT 3/11

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut erikoistutkija Hannu Tarvainen, puhelin 040 516 9255, sähköposti: etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015