TOT 6/12: Kuorma-autojen perävaunujen kippaamisessa kaatumisvaara

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki heinäkuussa 2012 Oulussa kuorma-auton kuljettajan kuolemaan johtaneen työtapaturman.

Kuorma-auton kuljettaja peruutti perävaunun rakennustyömaan kaivannon reunalle. Hänen oli tarkoitus kipata lastina ollut hiekka kaivantoon. Kuljettaja nosti perävaunun lavan ylös, perävaunun vasemmanpuoleiset renkaat upposivat pehmeään työmaantien reunaan ja perävaunu meni linkkuasentoon, kallistui ja kaatui. Perävaunu rutisti vetoauton ohjaamon kuljettajan puolelta kasaan. Ohjaamossa istunut kuljettaja jäi puristuksiin ja sai välittömästi surmansa tapaturmassa.

Tapaturmatekijät

Perävaunun lavalla ollut märkä hiekka ei lähtenyt valumaan lavalta odotetusti. Lavan painopiste siirtyi liiaksi lavan vasemmalle sivustalle. Perävaunun kiinnitystappi rikkoi vaunun kiinnityslukituksen ja perävaunu kaatui vasemmalle kyljelleen.

Perävaunun kaatumisella ei ollut silminnäkijöitä. Työmaalla ollut toinen työntekijä kertoi kuulleensa paukahduksen ja tämän jälkeen nähneensä kaatuneen kippausasennossa olleen perävaunun.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Työpaikalla on arvioitava kaikki työhön liittyvät vaarat ja toteutettava riittävät toimenpiteet vaarojen poistamiseksi. Yritysten välinen yhteistyö on olennaista. Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa.
  • Vaaroja sisältävistä työvaiheista tulee suunnitella turvalliset työmenetelmät ja työohjeet. Ohjeistuksen laadintaan tulee ottaa henkilöstön edustajat mukaan.
  • Käytettävä ajokalusto tulee valita siten, että se soveltuu suoritettavaan työhön ja työmaan olosuhteisiin. Kaluston sopivuuden arvioinnissa tulee huomioida maa-aineksen kuljetukseen ja kippaamiseen liittyvät vaaratekijät sekä kuorman purkamispaikka.
  • Kuljettajan tulee aina varmistaa ennen lastin kippaamista, että auton ja perävaunun renkaat ovat mahdollisimman tasaisella alustalla ja rengaspaineet ovat asianmukaiset.

Tapaturmantutkintaraportti TOT 6/12

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi, erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015