TOT-toiminnan alkuvuoden kuulumiset

Kaksi aloitettua ja kaksi valmistunutta tutkintaa

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla aloitettiin alkuvuonna kahden uuden TOT-tapauksen tutkinta.

TOT 1/14 -tutkinnassa tarkastellaan voimalaitoskattilan purkutyössä sattunutta putoamistapaturmaa. Suunnitelmista, perehdytyksestä ja välineistöstä huolimatta päätoteuttajan projektipäällikkö ei käyttänyt telineillä valjaita ja hän putosi työn aikana.

TOT 2/14 -teematutkinnassa käsitellään bioenergian käyttöön liittyviä kuolemantapauksia, joiden pohjalta saadaan kerätyksi tietoa toimintaan liittyvistä riskeistä ja vaaratekijöistä. Raportissa keskitytään energian käyttöön liittyviin tapauksiin eli siihen minkälaisia tapauksia on sattunut biopolttoaineesta sähköä ja/tai lämpöä tuottavien laitosten rajojen sisäpuolella. Bio-energian tuotannolla tarkoitetaan tässä vaiheita ennen sähkön tai lämmön tuotantoa eli laitosten rajojen ulkopuolella tapahtuvia prosessivaiheita, kuten puun energiajakeiden korjuu ja tienvarsihaketus.

Jo aiemmin aloitettua TOT 7/11-teematutkintaa päätettiin laajentaa. Teematutkinnassa käsitellään kuorma-autojen käsijarrujen kytkemättä jättämisistä aiheutuneita työpaikkakuolemantapauksia. Tutkintaan otettiin mukaan myös Imatralla 13.1.2014 sattunut työpaikkakuolemantapaus, jossa yrittäjä jäi liikkeelle lähteneen auton takarenkaiden yliajamaksi.

Kaksi valmistunutta ja 17 keskeneräistä tapausta

Tutkinnat TOT 2/11 ja TOT 2/12 saatiin alkuvuonna valmiiksi. TOT 2/11:ssa käsitellään teollisuusalueella sattunutta urakoitsijan telineasentajan putoamistapaturmaa. Raportissa korostetaan työn suunnitelmien mukaista toteuttamista, putoamisvaaran tunnistamista telinetyössä, putoamissuojauksen toteutusta ja valvontaa sekä riskinottoon puuttumista.

TOT 2/12- tapauksessa koneasentaja putosi kaukolämmön venttiilikaivoon kuumaan veteen kaivon suojana olleen lastulevyn hajotessa alta. Koneasentaja, joka menehtyi tapaturmassa saamiinsa palovammoihin myöhemmin, toimi kaukolämpöverkon käyttö- ja kunnossapitotehtävissä.

Huhtikuun puolivälissä 2014 tutkinta on kesken 17 tapauksen osalta. Edellä jo käsiteltyjen TOT 1/14 ja 2/14-tapausten lisäksi tällä hetkellä keskeneräiset tutkinnat ovat listattu alla. 

Yksittäisiä työkuolemia koskevat tutkinnat

TOT 5/10 Ikkuna-asentaja putosi mastolavan työtason petettyä
TOT 12/10 Kemiantehtaan varastosäiliön räjähdyksessä kuoli yksi työntekijä ja toinen loukkaantui vakavasti
TOT 18/10 Kuorma-autonkuljettaja jäi puutavaranipun alle rakennustyömaalla
TOT 1/11 Rusnattava kivi putosi louhintatyöntekijän päälle
TOT 3/12 Työntekijä menehtyi rikkivetyyn metallien talteenottolaitoksella
TOT 2/13 Sähköasentaja menehtyi sähköiskuun kosketettuaan irronnutta maadoituskaapelia
TOT 3/13 Valimotyöntekijä (kaavaaja) jäi pudonneen kaavauskehän alle
YTOT 4/10 Kaatuvan porapaalukoneen puomi iski koneen kuljettajaa

Laajempia aihepiirejä koskevat teematutkinnat

TOT 7/11 Kuorma-autojen käsijarrujen kytkemättä jättämisistä aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset
TOT 8/11 Kuorma-autojen lavojen ja rungon väliin jäämisistä aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset
TOT 4/12 Päältäajettavien kiinteistöhuollon koneiden kaatumisista aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset
TOT 5/12 Kattojen kunnostustöissä sattuneet työpaikkakuolemantapaukset
TOT 7/12 Betoniteollisuuden koneilla sattuneet kuolemantapaukset
TOT 11/12 Henkilönostoissa sattuneet työpaikkakuolemantapaukset
TOT 1/13 Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset

Yksityiskohtaisemmat tiedot keskeneräisistä tapauksista löytyvät TOT-tietojärjestelmästä osoitteesta http://totti.tvl.fi.

Jokaisella tapauksella ja tutkinnalla on oma elinkaarensa, eikä tarkkoja valmistumisajankohtia pysty määrittämään. Joukossa on tutkinnallisesti sekä yksinkertaisempia että hyvinkin monimutkaisia ja aikaa vieviä tapauksia. Joka tapauksessa tavoitteena on saattaa valmiiksi TOT 3/12 -tapausta lukuun ottamatta kaikki vanhan tutkintamenetelmän mukaisesti toteutetut tutkinnat vuoden 2014 syyskuuhun mennessä. Ensimmäinen uuden tutkintamenetelmän mukaisesti tutkittava ja raportoitava tapaus on TOT 3/13, jonka on myös määrä valmistua viimeistään syksyllä 2014.

Pohdinnassa työväkivaltatapaukset ja ammattiliikenteen työturvallisuus

Tutkintamenetelmän uudistamisen lisäksi TOT-toiminnan kehittämistä on suunniteltu myös muilta osin aktiivisesti. Erityisesti on pohdittu käytännön tarpeita ja mahdollisuuksia tutkia ja raportoida väkivaltatilanteisiin liittyvät työpaikkaonnettomuudet TOT-järjestelmässä. Työelämän muuttumisen myötä aihepiirin merkitys on kasvanut entisestään ja sen tarkastelussa pitäisi kiinnittää huomiota nykyistä systemaattisemmin myös työturvallisuusnäkökulmaan.

Työturvallisuusnäkökulman huomioiminen olisi niin ikään tärkeää myös liikenneonnettomuuksien tutkintojen yhteydessä. Näin voitaisiin tuottaa hyödyllistä lisätietoa kuljettajien turvallisuuden kehittämiselle. Raskaan liikenteen kuljettajien osalta keskeisiä ja kriittisiä turvallisuustekijöitä ovat ainakin riittävä työn opastus uusille työntekijöille ja aina kaluston vaihtuessa, työvuorojen suunnittelu ja työn aikataulutus, kaluston asianmukainen kunto, turvavyön käytettävyys ja käyttö, ja kuljettajien kokonaiskuormittumisen seuranta ja ylikuormittumisen ennaltaehkäisy, mukaan lukien terveydentilan seuranta ja työterveyshuollon järjestäminen ja toimivuus.

Työväkivalta- ja ammattiliikennetapausten tutkintamenettelyjen käytäntöjä valmistellaan TVL:ssä kuluvan vuoden aikana. Olisi kaikkien toimijoiden etu, että pääsisimme näidenkin tärkeiden aihepiirien osalta mahdollisimman järkevään ja kokonaisturvallisuutta kehittävään ratkaisuun.

Lisätietoja: Mika Tynkkynen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, p. 040-7711582, sähköposti: mika.tynkkynen@tvl.fi

2014 julkaistut TOT-tiedotteet ja raportit

YTOT 5/10 Sukeltaja kuoli sukelluksen aikana tapahtuneen sairauskohtauksen seurauksena (julkaistu 23.4.)
TOT 8/12 Kuljetusalan työntekijöille lastauslaitureilla sattuneet kuolemantapaukset, teematutkinta ( julkaistu 7.4.2014)
TOT 9/12 Paperikoneen operaattori menehtyi jäätyään huovan ja telan väliin (julkaistu 31.3.)
TOT 9/11 Rakennustyömaiden viikkotarkastusten puutteista aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset, teematutkinta, (julkaistu 24.3.)
TOT 4/10 Autonkuljettaja menehtyi purkaessaan hakekuormaa voimalaitoksella (julkaistu 12.2.)
TOT 6/12 Linkkuun ajettu perävaunu kaatui vetoauton hytin päälle (julkaistu 29.1.)
TOT 3/11 Yrittäjä menehtyi kuorma-auton renkaan räjähdettyä, teematutkinta, (julkaistu 16.1.)
TOT 1/12 Saksilavanostimilla sattuneet työpaikkakuolemantapaukset, teematutkinta, (julkaistu 8.1.)

Muokattu 04.12.2015