TTL: Ammattitautien määrä vähenemässä

Työterveyslaitoksen tiedote 51/2012, 10.9.2012:

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuodelta 2010 yhteensä 5 839 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä eli 24 tapausta 10 000 työllistä työntekijää kohden. Vuonna 2005 tapauksia oli 7038 (29,3 tapausta 10 000 työssäkäyvää kohden) ja vuonna 2009 tapauksia oli 6 299 (25,6 tapausta 10 000 työssäkäyvää kohden).

– Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä on laskenut vuodesta 2006 kaikissa muissa ryhmissä paitsi asbestisairauksissa, jossa tapausmäärät ovat edelleen suuret. Laskulle ei ole yksittäistä selittäjää, sanoo ylilääkäri Panu Oksa Työterveyslaitoksesta.

Melu aiheuttaa eniten ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä

Meluvammoja kirjattiin 1 546 kappaletta. Melu on yleisin ammattitaudin tai ammattitautiepäilyn aiheuttaja. Meluvammatapausten lukumäärä laski 8 % vuodesta 2009. Valtaosassa tapauksia meluvamman haitta jäi alle korvattavan tason.

Miehillä esiintyy meluvammoja yli kymmenkertainen määrä naisiin verrattuna. Massan, paperin ja paperituotteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa syntyy eniten meluvammoja työllisten määrään suhteutettuna. Suurella osalla paperityöläisistä vammat ovat aiheutuneet vuosikymmeniä jatkuneesta altistumisesta kovalle melulle.

Ammatti-ihotautia sairastavien keski-ikä alempi kuin muiden rekisterissä olevien

Ammatti-ihotautien määrä (1059) laski hieman vuodesta 2009 (1188). Ihotaudeista 27 % oli allergisia kosketusihottumia ja 25 % ärsytyskosketusihottumia. Naisilla on miehiä useammin ammatti-ihotauti. Ammattitautirekisterissä ihottuman saaneiden keski-ikä on 40 vuotta, kun se kaikilla rekisteriin ilmoitetuilla on 50 vuotta. Eniten ihotauteja todettiin elintarviketeollisuustyössä, muussa teollisessa työssä sekä kemian prosessi-, massa- ja paperityössä. Metallit, kumi ja kumikemikaalit ja eläinperäiset altisteet aiheuttavat paljon ihottumia. Hoitoalalla työskentelevillä on työperäistä syyhyä.

Olkaluun sivunastan tulehdus oli yleisin rasitussairaus

Tuki- ja liikuntaelinten rasitussairauksia kirjattiin 700, niiden määrä väheni 13 %:lla vuodesta 2009. Lähes puolet rasitussairauksista oli olkaluun sivunastan tulehduksia. Rasitussairauksia esiintyi kaikissa ikäryhmissä, eniten niitä oli 45–49 -vuotiailla. Rasitussairauksista noin 40 % oli naisilla. Rasitussairauksia oli suhteellisesti eniten elintarviketeollisuustyössä, tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyössä ja muussa teollisessa työssä. Vahvistettujen ammattitautien osuus kaikista rasitussairauksista oli 40 %.

Asbestisairauksien määrä kasvoi

Asbestin aiheuttamia ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä kirjattiin aikaisempaa vuotta enemmän, 933 tapausta (830 v. 2009). Tavallisin asbestin aiheuttama sairaus oli keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat, jotka aiheuttavat harvoin oireita tai todettavissa olevaa keuhkojen toiminnan alenemista (647 tapausta). Asbestin aiheuttamaksi todettuja tai epäiltyjä syöpiä oli 149. Asbestisairaudet kehittyvät hitaasti ja niitä esiintyy yleisimmin iäkkäillä miehillä. Sairastuneista yli puolet oli täyttänyt 65 vuotta, vanhimmat olivat yli 90-vuotiaita. Nuorimmat, joilla rekisteröitiin vahvistettu ammattitauti, olivat 44-vuotias mies (keuhkopussin paksuuntumat) ja 47-vuotias mies (mesoteliooma). Asbestisairauksia kirjattiin työllisten määrään suhteutettuna eniten kulkuneuvojen valmistuksessa ja rakennusalalla.

Hengitystieallergioiden määrässä ei suurta muutosta


Hengitystieallergioita kirjattiin 1 134 (1 173 v. 2009). Niistä oli ammattiastmoja ja astmaepäilyjä 810, allergisia nuhia 267 ja allergisia alveoliitteja (homepölykeuhkoja) 48 . Hengitystieallergiaan sairastuneista 65 % oli naisia. Hengitystieallergioita esiintyi yleisimmin elintarviketeollisuudessa ja maatalouden ammateissa. Ammattiastman ja astmaepäilyn yleisimmät aiheuttajat olivat homesienet, jauhot, viljat ja rehut sekä eläinten epiteeli, karvat tai eritteet. Kemikaaleista hengitystieallergioita aiheuttivat yleensä kosmeettiset aineet, muovikemikaalit kuten isosyanaatit. Koska työpaikoilla on edelleen paljon sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita ja toisaalta myös hengitystieoireet ovat yleisiä, ne johtavat yhdessä usein tutkimuksiin ammattitautiepäilyn vuoksi.

Lisätiedot: Dosentti Panu Oksa, Työterveyslaitos, puh. 030 474 8654, panu.oksa(at)ttl.fi

Julkaisu: Oksa P, Palo L, Saalo A, Jolanki R, Mäkinen I, Kauppinen T. Ammattitaudit ja ammattitau-tiepäilyt 2010. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. Työterveyslaitos. Helsinki 2012

Julkaisu löytyy Työterveyslaitoksen www-sivuilta: http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/default.aspx

 

Muokattu 04.12.2015