TVL muistuttaa TÄKY-maksuja koskevista toimintaperiaatteista

Vakuutuslaitokset ovat saaneet ulosottoilmoituksia, jotka ovat koskeneet kunnan tai kuntayhtymän perimiä täyskustannusmaksuja.

TVL on pyytänyt ulosottopiirejä, perintätoimistoja, kuntia ja kaupunkeja sekä sairaanhoitopiirejä ottamaan huomioon täyskustannusmaksua koskevassa laskutuksessa seuraavat asiat:

  • maksu ei ole ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä
  • maksua ei voi periä potilaalta
  • maksuun ei sovelleta korkolain mukaisia säännöksiä
  • maksua koskevan laskun maksuajan tulee olla riittävän pitkä

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa on ollut voimassa vuodesta 2005 alkaen täyskustannusvastuu, joka perustuu tapaturmavakuutuslakiin, liikennevakuutuslakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Säännösten mukaan kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus saada työtapaturmapotilaan tai liikennevahingossa loukkaantuneen potilaan hoidosta vakuutuslaitokselta maksu, joka vastaa enintään hoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten määrää (ns. täyskustannusmaksu). 

Vakuutuslaitoksen velvollisuus maksaa täyskustannusmaksu on riippuvainen siitä, onko hoitoa saanut potilas oikeutettu tapaturmavakuutuslain tai liikennevakuutuslain mukaiseen korvaukseen. 

TVL:n kirje löytyy Korvaaminen_Korvaukset_Sairaanhoitokulut_TäyskustannusvastuuTÄKY-sivulta. 

Muokattu 04.12.2015