Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2013

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.10.2012 vahvistanut ensi vuoden indeksiluvut. Vuonna 2013 työeläkeindeksiluku on 2475 ja palkkakerroin on 1,327.

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärät ovat vuonna 2013 seuraavat:

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu:  111,00 €

2. TapVakL 11 §:ssä 2 momentissa tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: 2 220,00 €

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 700,00 €

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:  
- ylin haittalisä 28,57 €/pv
- keskimmäinen haittalisä 19,28 €/pv
- alin haittalisä 8,58 €/pv

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät:  
- korotettu vaatelisä 2,28 €/pv
- vaatelisä 0,57 €/pv
- opaskoiralisä 5,71 €/pv

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä:  26 273,00 €

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu minimivuosityöansio: 12 220,00 €

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä:  7,15 €

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

Euromäärät ja indeksiluvut vuosina 2009-2013.

Lisätietoja: lakimies Mika Mänttäri, TVL, puhelin 0404 504 221

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL)
PL 275 (Bulevardi 28), 00120 Helsinki
Lakiasiat 0404 504 220

Muokattu 04.12.2015