Tapaturmavakuutuslain viittauksia vakuutusyhtiölakiin on tarkistettu

TVL:n tiedote 19.12.2013

Vakuutusyhtiölain muuttamisen yhteydessä on tarkistettu tapaturmavakuutuslaissa olevia viittauksia mainittuun lakiin. Tapaturmavakuutuslain muutos on tekninen, eikä se muuta asiasisältöä. Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2014.

Tarkistetut viittaukset liittyvät

  • vakuutuksenottajan irtisanomisoikeuteen vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä 
  • vakuutuksenottajan lisämaksuvelvollisuuteen
  • Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtäviin vakuutuskannan siirryttyä liitolle sekä
  • vakuutuslaitoksen oikeuteen luovuttaa tietoja samaan konserniin kuuluvalle yritykselle ja vastaavalle. 

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (986/2013) 

Lisätietoja: Annu Vento, TVL, puh. 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015