"Tässä mitään sähkömiestä tarvita"

- Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi!

Valtakunnallinen Tapaturmapäivä järjestetään tänä vuonna perjantaina 13. syyskuuta. Tällä kertaa erityisteemana on työpaikkojen turvallisuustyö: miten sillä voidaan vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen niin työpaikalla kuin kotona, vapaa-ajalla ja liikenteessäkin.

Tapaturmapäivän pääteemalla Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa hetken harkinnalla voi olla suuri merkitys. Teemaa tuodaan esiin "kuuluisilla viimeisillä sanoilla", joita yleisö voi ehdottaa lisää Facebookissa. Tapaturmapäivän spotteja voi nähdä Ylen kanavilla ja kuulla kaupallisilla radioasemilla.

Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonakin perjantaina 13. päivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. 

Tapaturmapäivän järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Finanssialan Keskusliitto, Työturvallisuuskeskus, Liikenneturva, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Puolustusvoimat, Poliisihallitus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Onnettomuustutkintakeskus ja Suomen Kuntaliitto.

13.9.2013 Tapaturmapäivän sivusto: http://www.tapaturmapaiva.fi/

Muokattu 04.12.2015