Turvallista kesätyötä

Nuorille työntekijöille, kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille sattuu paljon työtapaturmia. Alle 25-vuotiaille työntekijöille sattui vuonna 2011 kesä-, heinä- ja elokuussa yhteensä 5603 työpaikkatapaturmaa.

Eniten työpaikkatapaturmia sattui nuorille konepajatöissä, yhteensä  noin 900 työpaikkatapaturmaa. Talonrakennustöissä tapahtui seuraavaksi eniten työpaikkatapaturmia, noin 730 tapaturmaa.

Tapaturma kohdistui useimmiten sormiin tai silmiin. Tapaturma aiheutui tavanomaisimmin esineiden käsittelyssä tai henkilön liikkumiseen liittyvissä tilanteissa.

Perehdyttämiseen panostettava

Moni nuorille sattuneista tapaturmista olisi vältettävissä. Nuoren työntekijän työtehtäviin ja työympäristöön perehdyttämisen tulee olla ennalta huolella suunniteltua.

Nuorella olisi hyvä olla työpaikalla nimitetty perehdyttäjä, joka neuvoo ja ohjaa vielä ensimmäsien työpäivien jälkeenkin nuorta turvallisiin työtapoihin.

Lisää nuorten työntekijöiden tapaturmariskeistä Tapaturmavakuutus-lehden nuorisoteemanumerosta 1/2013.

Tapaturmavakuutus 1/2013 digilehti

 

Muokattu 04.12.2015