Työpaikkatapaturmien taajuus laskee edelleen

Tiedotteen ensimmäisen kappaleen palkansaajien työtapaturmien yhteismäärää korjattu 17.9.2014 klo 10:45.

Vuonna 2013 korvattiin yhteensä 124 947 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Korvatuista työtapaturmista 102 985 sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa ja 21 962 kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Työtapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2012 noin 2 prosenttia.

Työpaikkatapaturmien taajuus laski noin prosentin. Vuonna 2013 sattui 30,2 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Taajuustaso tarkoittaa käytännössä, että noin 21 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma.

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2013 työtapaturmissa kuoli yhteensä 32 palkansaajaa, 20 työpaikkatapaturmissa ja 12 työmatkatapaturmissa. Määrä on kaikkien aikojen matalin. Vuonna 2012 työtapaturmissa kuoli 48 palkansaajaa, 32 työpaikkatapaturmissa ja 16 työmatkatapaturmissa.

Lievien työtapaturmien osuus kasvaa

- Vakavien tapaturmien osuus laski noin 3 prosenttia vuonna 2013. Lievimpien työpaikkatapaturmien osuus on sen sijaan kasvanut jo useampana vuotena. Vahinkojen raportoituminen ja tilastoinnin laatu ovat kehittyneet, mikä näkyy lievimpien tapaturmien suhteellisen osuuden kasvuna, toteaa TVL:n tutkimus- ja analyysitoiminnon johtaja Mika Tynkkynen.

Tynkkysen mielestä vakavuusjakauman muuttuminen voi osaltaan heijastaa myös työturvallisuuden kehittymistä. Tutkimusten mukaan panostukset työturvallisuustyöhön kun vaikuttavat erityisesti vakavien tapaturmien esiintymiseen. Toisaalta kehitettäessä työturvallisuustoimintoja yrityksissä otetaan käyttöön entistä tehokkaampia tapaturma- ja vaaratilanneilmoituskäytäntöjä, jolloin suurempi osa lievemmistäkin tapauksista tulee tilastoitua.  Toki lievempien tapausten osuuden kasvua selittää osaltaan myös riskialojen taantuma.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärä kasvaa

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 7 099 työtapaturmaa, joista 645 oli työmatkatapaturmia. Yrittäjille sattuvat työtapaturmat ovat samantyyppisiä kuin palkansaajien työtapaturmat.

Tarkempia tilastotietoja kaikkien päätoimialojen työtapaturmista löytyy TVL:n kotisivuilta ”Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2014” -julkaisusta (Linkki dokumenttiin sivun alalaidassa).

TVL:n tilastoi työtapaturmat sekä niiden syyt ja seuraukset työtapaturmien torjuntatyön edistämiseksi. TVL tuottaa vuosittain laajan tilastojulkaisun korvatuista työtapaturmista, niiden sattumistavoista ja syistä. Tilastojulkaisu julkaistaan sähköisessä muodossa TVL:n kotisivuilla: www.tvl.fi.

TVL julkaisee seuraavaksi maalis-huhtikuussa 2015 ennakkotietoja vuonna 2014 sattuneista työvahingoista.

Lisätietoja antavat: johtaja Mika Tynkkynen, puhelin 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, puhelin 0400-157936, janne.sysi-aho@tvl.fi.

Linkit:
Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2014 (pdf)
Julkaisun esitysmateriaali  (powerpoint)

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015