Työpaikkatapaturmissa kuoli 28 työntekijää, työtapaturmien lukumäärä laski

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ennakkoarvion mukaan vuonna 2012 työpaikkatapaturmissa kuoli 28 työntekijää. Lukumäärä ei muuttunut edellisvuodesta. Työn ja kodin välisillä matkoilla kuoli lisäksi 20 työntekijää, eli yhteensä palkansaajille sattui 48 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa vuonna 2012.

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2012 palkansaajille sattui 126 500 työtapaturmaa. Työtapaturmien määrä laski noin kolme prosenttia edellisvuodesta.

Vakuutusyhtiöiden korvaamista työtapaturmista 105 000 oli työpaikkatapaturmia ja 21 500 oli työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien määrä laski noin kolme prosenttia ja työmatkatapaturmien määrä reilut viisi prosenttia.

Lisäksi korvattiin 6 400 yrittäjille sattunutta työtapaturmaa yrittäjien vapaaehtoisesta vakuutuksesta.

Työpaikkatapaturmataajuus kehittyi oikeaan suuntaan

Palkansaajille sattui 30 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työpaikkatapaturmataajuus laski vuodesta 2011, jolloin tapaturmataajuus oli 31,1 työpaikkatapaturmaa / miljoona työtuntia.

- Työturvallisuuskehityksen tarkastelun kannalta taajuus on lukumäärätietoja informatiivisempi tunnusluku. Työtapaturmien lukumäärän lasku ei johdu pelkästään tehdyn työn määrän vähentymisestä. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan vielä välttämättä tarkoita sitä, että työturvallisuuden taso olisi merkittävästi parantunut. Taajuuteen vaikuttaa moni muukin tekijä kuten esimerkiksi tehtyjen töiden sisällön muutokset, toteaa johtaja Mika Tynkkynen TVL:n tutkimus- ja analyysipalveluista.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden poikkeava kehitys

Teollisuudessa, rakentamisen toimialalla sekä kuntasektorilla työpaikkatapaturmien lukumäärät ja tapaturmataajuudet laskivat edellisvuoteen verrattuna.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa työpaikkatapaturmien lukumäärän kehitys poikkesi selvästi muista toimialoista, työpaikkatapaturmien määrä yli jo neljä ja puolituhatta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tuli lähes yhdeksän prosenttia.

Lisätietoa: Johtaja Mika Tynkkynen puh. 040 771 1582. Lisäaineistoja löytyy myös TVL:n kotisivujen Tilastot-osiosta: http://www.tvl.fi/fi/Tilastot-/Ennakkoarvio-2012/

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lakisääteisenä tehtävänä on työtapaturmien ja ammattitautien sekä niihin johtaneiden syiden ja seurauksien tilastointi. Vuosittain maaliskuussa julkaistaan edellisvuoden työtapaturmien lukumäärien ennakkoarvio. Lopulliset lukumäärät ja taajuudet julkaistaan vuosittain syyskuussa.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutusjärjestelmästä korvataan työtapaturmien lisäksi ammattitauteja sekä ammattitautiepäilyjen tutkimuskuluja.

Muokattu 04.12.2015