Työtapaturmat ja tapaturmataajuudet laskivat vuonna 2013

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat yhteensä noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2013. Määrä on noin 3,5 % edellisvuotta pienempi.

Korvatuista tapaturmista noin 21 500 oli työmatkatapaturmia eli tapaturma sattui matkalla kotoa töihin tai töistä kotiin. Työmatkatapaturmia sattui noin 4 % edellisvuotta vähemmän.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski selvästi

Alustavan arvion mukaan kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski selvästi vuonna 2013. Työpaikkatapaturmissa kuoli ennakkoarvion mukaan viime vuonna 20 työntekijää, kun vuonna 2012 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 28 työntekijää.

Työmatkatapaturmissa kuoli 12 työntekijää. Vuonna 2012 työmatkatapaturmissa kuoli 20 työntekijää.

Tapaturmataajuudet laskivat

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli noin 29,5 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku laski vuodesta 2012, jolloin tapaturmataajuus oli 30,3 työpaikkatapaturmaa / miljoona työtuntia.

Toimiala                                         Tapaturmataajuus vuonna 2013 (vuonna 2012)

Teollisuus                                                               35 (36,3)
Rakentaminen                                                         63 (65,4)
Kuljetus ja varastointi                                               46 (48,7)
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta                                   53 (53,8)
Kuntasektori                                                           24 (23,6)

- Laskevat trendit työtapaturmatilastoissa ovat tietysti itsessään hyvä asia, mutta edes näin yksiselitteisten muutosten perusteella ei voida vielä tehdä johtopäätöksiä työturvallisuuden tason kehittymisestä. Vakuutuslaitosten korvaamien työtapaturmien lukumäärät korreloivat erittäin voimakkaasti talouden kehityksen kanssa. Tätäkin hyvää uutista selittää pääasiassa talouden taantuma. Myös yleinen vahinkotaajuuden lasku taantuman aikana selittyy ensisijaisesti riskialojen voimakkaalla taantumalla, kertoo johtaja Mika Tynkkynen TVL:n tutkimus- ja analyysipalveluista.

Yrittäjien työtapaturmien määrä kasvoi

Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille vakuutusyhtiöt korvasivat arvion mukaan noin 6 900 työtapaturmaa, mikä on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2012.

Lisätietoa: Johtaja Mika Tynkkynen puh. 040 771 1582. Lisäaineistoja löytyy myös TVL:n kotisivuilta: www.tvl.fi

Ennakkoarvion tilastograafit

Palkansaajien työtapaturmat (lukumäärät) sekä työpaikkatapaturmien taajuus

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lakisääteisenä tehtävänä on työtapaturmien ja ammattitautien sekä niihin johtaneiden syiden ja seurauksien tilastointi. Vuosittain maaliskuussa julkaistaan edellisvuoden työtapaturmien lukumäärien ennakkoarvio. Lopulliset lukumäärät ja taajuudet julkaistaan vuosittain syyskuussa.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutusjärjestelmästä korvataan työtapaturmien lisäksi ammattitauteja sekä ammattitautiepäilyjen tutkimuskuluja.

Muokattu 04.12.2015