Työtapaturmien määrä kasvanut yksityisillä palvelualoilla

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä ovat laatineet yhdessä tilastoanalyysin yksityisten palvelualojen työtapaturmatilanteesta ja kehityksestä. 

Yksityisten palvelualojen tapaturmien lukumäärä on noussut huomattavasti aikavälillä 1999-2011. Osan kasvusta saattaa selittää työvoiman määrän kasvu sekä rakennemuutos: valmistavassa teollisuudessa että julkisella sektorilla toteutetut ulkoistukset.

Analyysissä esitetyt lukumäärät ja laskelmat eivät ole suoraan vertailukelpoisia TVL:n vuositilaston ja Tapaturmapakissa olevien tietojen kanssa. 

Yksityiset palvelualat - Tilastoanalyysi

Lisätietoja:
Janne Sysi-Aho
, työturvallisuuspäällikkö, TVL, tutkimus- ja analyysipalvelut
janne.sysiaho (at) tvl.fi, p. 0404 504232
Päivi Rauramo, asiantuntija, TTK, palveluryhmän sihteeri, paivi.rauramo (at) ttk.fi, p. 040 5470908

Muokattu 04.12.2015