Työtapaturmien määrä laskee

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tiedote 11.9.2013:

Vuonna 2012 korvattiin yhteensä 128 264 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Korvatuista työtapaturmista 105 919 sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa ja 22 345 kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Työtapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2011 noin 2 prosenttia.

Työpaikkatapaturmien taajuus laski noin 2 prosenttia. Viime vuonna sattui 30,5 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Taajuustaso tarkoittaa käytännössä, että joka 20:s palkansaaja joutui työpaikkatapaturmaan vuonna 2012.

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2012 työtapaturmissa kuoli yhteensä 48 palkansaajaa, 28 työpaikkatapaturmissa ja 20 työmatkatapaturmissa. Vuonna 2011 työtapaturmissa kuoli 47 palkansaajaa, 26 työpaikkatapaturmissa ja 21 työmatkatapaturmissa.

Vakavien työtapaturmien määrä kasvaa

 — Vaikka työtapaturmien kokonaismäärä laskee, kasvaa vakavien työtapaturmien määrä. Yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrä kasvoi lähes 500 tapaturmalla vuonna 2011, toteaa TVL:n tutkimus- ja analyysitoiminnon johtaja Mika Tynkkynen.

Vuonna 2012 sattuneiden työtapaturmien työkyvyttömyyden kestoajoista ei ole vielä tietoja saatavissa.

— Vakavien työtapaturmien kasvuun vaikuttavat useat tekijät, joiden osuutta ja keskinäisiä suhteita on analysoitava huolellisesti. Erityisesti kodin ja työpaikan välisillä matkoilla on sattunut paljon liikkumistapaturmia, joita selittävät pitkälti poikkeuksellisen lumiset talvet. Työmatkapyöräily on lisääntynyt kovasti ja työmatkoihin käytetään muutenkin entistä enemmän aikaa. Myös työväestön ikääntyminen vaikuttaa vahinkojen vakavuuteen, pohtii Tynkkynen.

Työmatkatapaturmissa useimmin yli 40-vuotiaat

Noin 65 prosenttia 22 345 työmatkatapaturmasta sattui jalankulkijoille. Polkupyöräilijöille sattui 19 prosenttia työmatkatapaturmista vuonna 2012.

Yleisin työmatkatapaturman sattumissyy oli kaatuminen (74 prosenttia). Noin 67 prosenttia työmatkaturmista sattui naisille. Suurin osa työmatkatapaturmista sattui yli 40-vuotiaille.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärässä ei muutosta

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 6 697 työtapaturmaa, joista 601 oli työmatkatapaturmia. Yrittäjille sattuu samantyyppisiä työtapaturmia kuin palkansaajille.

Lisätietoja

Tarkempia tilastotietoja kaikkien päätoimialojen työtapaturmista löytyy TVL:n kotisivuilta ”Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2013” –julkaisusta.

Lisätietoja antavat: johtaja Mika Tynkkynen, puhelin 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, puhelin 0400-157936, janne.sysi-aho@tvl.fi. (Sysi-Aho tavoitettavissa keskiviikkona 11.9. ja maanantaista 16.9. eteenpäin.)

Linkit:
Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2013 (pdf) Työtapaturmat 2013 -julkaisun kansikuva
Julkaisun esitysmateriaali  (powerpoint)

TVL:n tilastoi työtapaturmat sekä niiden syyt ja seuraukset työtapaturmien torjuntatyön edistämiseksi. TVL tuottaa vuosittain laajan tilastojulkaisun korvatuista työtapaturmista, niiden sattumistavoista ja syistä. Tilastojulkaisu julkaistaan sähköisessä muodossa TVL:n kotisivuilla: www.tvl.fi.

TVL julkaisee seuraavaksi maalis-huhtikuussa 2014 ennakkotietoja vuonna 2013 sattuneista työvahingoista.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015