Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muutos vahvistettu

Tasavallan presidenti on 5.10.2012 vahvistanut lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (542/2012), jolla työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle 1.1.2013 alkaen.

Laki tulee voimaan 10.10.2012.

Hallituksen esitys 42/2012 ja eduskunta-asiakirjat

STM:n tiedote

Lisätietoja Työttömyysvakuutusrahasto http://www.tvr.fi

Muokattu 04.12.2015