Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2015

TVL:n tiedote 29.10.2014

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. 

Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Vuonna 2015 palkkakerroin on 1,363.

Vuoden 2015 rahamäärät:
Lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 10 980 €.
Lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 114 350 €.
Lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 34 300 €. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015