Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät vuonna 2014

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. 

Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Vuonna 2014 palkkakerroin on 1,350. 

Vuoden 2014 rahamäärät:

Lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 10 870 €.

Lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 113 260 €.

Lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 33 980 €. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015