Uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan 1. toukokuuta 2014

Toukokuun alussa tuli voimaan uusi Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, joka korvaa aiemman vuodelta 2004 peräisin olevan sosiaaliturvasopimuksen. Sopimus laajentaa EU:n sosiaaliturva-asetuksen soveltamisen koskemaan myös Färsaaria ja Grönlantia sekä Pohjoismaissa liikkuvia kolmansien maiden kansalaisia.

Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta 289/2014

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140289

Hallituksen esitys 170/2012

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120170

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015